Gå till innehållet

UNICEF ökar stödet till översvämningsdrabbade i Asien

Situationen för de översvämningsdrabbade områdena i Indien, Bangladesh och Nepal blir alltmer kritisk. Ungeför 20 miljoner människor är drabbade i det som beskrivs om den värsta översvämningskatastrofen i mannaminne.

Situationen för de översvämningsdrabbade områdena i Indien, Bangladesh och Nepal blir alltmer kritisk. Ungeför 20 miljoner människor är drabbade i det som beskrivs om den värsta översvämningskatastrofen i mannaminne.

Särskilt bekymrad är UNICEF över situationen för barn och ungdomar, vilka utgör 40 procent av befolkningen i området. UNICEF befarar att de ska drabbas av undernäring, svält, vattenburna sjukdomar och hudsjukdomar. Det råder ett skriande behov efter rent dricksvatten, sanitär utrustning, köksutrustning och mediciner.

UNICEFs personal, som funnits på plats hela tiden under katastrofens gång, ser bl a till att barnen får rent dricksvatten, toaletter, mediciner och näringstillskott samt förbereder olika vaccinationskampanjer.

Hjälp barn i krig och katastrofer. Skänk en gåva här »