Gå till innehållet

UNICEF hjälper översvämningsdrabbade i Sydasien

Tiotalsmiljoner människor i bland annat Indien, Nepal, Pakistan och Bangladesh har tvingats fly sina hem. UNICEF distribuerar förnödenheter.

Tiotalsmiljoner människor i bland annat Indien, Nepal, Pakistan och Bangladesh har tvingats fly sina hem. UNICEF distribuerar förnödenheter.

UNICEF sänder bland annat ut mobila läkarteam, vaccinerar barn mot mässling och arbetar för att befolkningen ska få rent vatten. Ett av de stora hoten mot barnens hälsa är just det stillastående vattnet och bristen på rent vatten.

Starta skolor

Man räknar med att 11 miljoner människor, varav 1,5 miljoner är barn under fem års ålder, hotas av vattenburna sjukdomar. UNICEF förser drabbade med vattenreningstabletter, sockersaltlösning mot uttorkning, presenningar, filtar, förstahjälpenkit och förlossningskit. Tillsammans med FN:s livsmedelsorgan förser UNICEF barn och gravida eller ammande kvinnor med högproteinkex. Även i de översvämningsdrabbade områdena arbetar UNICEF för att få i gång skolor för barnen som flytt undan vattenmassorna.