Gå till innehållet

Hundratusentals barn utan skolor i Pakistan

I Pakistan står hundratusentals barn utan skolor. För två år sedan förstördes över 8 000 skolor i jordbävningen och de pågående översvämningarna har drabbat över 1 400 skolor, varav fler än 200 helt spolats bort. UNICEF finns på plats och hjälper barnen men vädjar om mer pengar för att få barnen tillbaka till skolan.

I Pakistan står hundratusentals barn utan skolor. För två år sedan förstördes över 8 000 skolor i jordbävningen och de pågående översvämningarna har drabbat över 1 400 skolor, varav fler än 200 helt spolats bort. UNICEF finns på plats och hjälper barnen men vädjar om mer pengar för att få barnen tillbaka till skolan.

Flickor Tiotalsmiljoner människor är drabbade av de svåra översvämningarna i Sydasien. Värst är läget i Indien men även i Bangladesh, Nepal och Pakistan råder katastrof. Pakistan var redan tidigare hårt utsatt efter den mycket omfattande jordbävnings-
katastrofen för snart två år sedan. Återuppbyggnads-
arbetet pågår i den mycket svårtillgängliga terrängen.

Intensiva insatser för barnen

UNICEF arbetar för fullt för att få alla barn tillbaka till skolan, men fortfarande står hundratusentals utan skola. Nu riskerar ytterligare 70 000 skolbarn att missa höstens skolstart på grund av översvämningarna. Läs mer om katastrofinsatserna i Sydasien här »=

Skänk en gåva till UNICEFs katastrofarbete för barn världen över!

För att kunna hjälpa alla barn åter till skolan efter jordbävningen behövs mer pengar. Skänk en gåva till UNICEFs skolprojekt i nordvästra Pakistan!