Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF bekämpar kolera i norra Irak

2 000 personer i norra Irak rapporteras ha drabbats av kolera. UNICEF befarar att smittan kan sprida sig och sänder därför förnödenheter till regionen.

2 000 personer i norra Irak rapporteras ha drabbats av kolera. UNICEF befarar att smittan kan sprida sig och sänder därför förnödenheter till regionen.

Sjukhusen i Suleimaniya och Kirkuk har hittills fått 4 000 kanyler och 15 000 påsar sockersaltlösning, som förhindrar att människor dör i uttorkning till följd av svåra diarréer. 4 000 vattenkit har distribuerats till familjer i Suleimaniya.

Liten tillgång till rent vatten

UNICEF bidrar också med att utbilda hälsovårdspersonal i hur de bäst behandlar svår diarré. UNICEFs personal hjälper också hälsovårdsansvariga att systematiskt söka efter och snabbt upptäcka nya fall och att sprida information till familjer om hur de bäst undviker smittorisker

Hälften av vattnet renas

Kolerautbrottet anses bero på dåligt vatten- och avloppssystem. Rapporter talar om att endast 30 procent av befolkningen i Suleimaniya har tillräcklig tillgång till rent vatten. Många familjer tvingas gräva grunda brunnar på sin egen tomt. Undersökningar i juli i år visade att endast hälften av stadens vatten renas med klor.

Hjälp barn som drabbas av katastrofer. Skänk pengar här»