Gå till innehållet
Laddar…

Barn i väntan på ny skolstart efter jordbävning i Peru

Efter jordbävningen i Peru väntar nu mer än 220 000 på att få veta när de kan få komma tillbaka till skolan igen.

Efter jordbävningen i Peru väntar nu mer än 220 000 på att få veta när de kan få komma tillbaka till skolan igen.

Att
öppna skolorna efter jordbävningen är en utmaning. Alla byggnader måste
inspekteras innan skolorna kan öppnas igen och det kommer att krävas
hundratals nya klassrum. Dessutom kommer lärarna att behöva psykologisk
hjälp för att själva kunna hantera situationen och elever som förlorat
sina ägodelar vid jordbävningen kommer att behöva material för att
kunna återuppta studierna. Detta bistår UNICEF
med. Men man arbetar också med andra saker för att lindra sviterna
efter jordbävningen. Bland annat försöker man säkra dricksvatten och
sanitet samt skydda utsatta barn och ungdomar.

Tillfälliga skolbyggnader

Det
är troligt att barnen kommer att återgå till skolan på eller i närheten
av platsen där deras gamla skola låg. Dock kommer eleverna ha
undervisningen förlagd till tillfälliga byggnader eller till och med
tält. Huvudsaken är att de kommer tillbaka till skolan, enligt Dr Guido
Cornale vid UNICEF. Utbildning är nämligen
viktigt vid humanitära katastrofer som denna. Det ger känslan av att
livet återgår till det normala. Därför arbetar UNICEF tillsammans med bland andra UNESCO för att få barnen tillbaka till skolan så snart som möjligt.

Anpassning av skolan

För
att barnen i de jordbävningsdrabbade områdena i Peru ska kunna få komma
tillbaka till skolan finns det alltså fortfarande mycket att göra. Det
gäller att få föräldrarna att förstå vikten av, och bli positivt
inställda till, att barnen kan återgå till skolan, menar Baltazar
Lantaron, utbildningsansvarig i Ica, Peru. Man måste också anpassa
skolan för att kunna hantera den nuvarande situationen. Eleverna kommer
inte ha vare sig fysisk eller psykisk förmåga att ta vid där studierna
slutade innan jordbävningen.