Gå till innehållet
Laddar…

Barndödligheten sjunker i världen

Allt fler barn i världen överlever sin femte födelsedag. Nya siffror från Unicef visar att barndödligheten sjunker. För första gången har dödstalen nått under tio miljoner barn per år.

Allt fler barn i världen överlever sin femte
födelsedag. Nya siffror från UNICEF visar att barndödligheten sjunker. För
första gången har dödstalen nått under tio miljoner barn per år.

Barndödlighet mäts i antalet
barn som dör innan de har fyllt fem år. 1990 var det 13 miljoner barn som inte
levde så länge, idag har siffran sjunkit till 9,7 miljoner barn.

Merparten av alla dessa barn
dör i sjukdomar som skulle gå att förhindra, exempelvis genom vaccinationer,
näringsriktig mat och rent vatten.

Länder söder om Sahara i
Afrika är hårt drabbade – här är det 4,8 miljoner barn som dör årligen. Sydasien
har också höga dödstal med 3,1 miljoner barn varje år. Däremot har framsteg
gjorts i Latinamerika/Västindien, centrala och östra Europa, det forna
Sovjetunionen samt östra Asien/Stilla havsområdet.

Framstegen beror till stor
del på grundläggande hälsovård som till exempel vaccination mot mässling och
tillskott av vitamin A, samt insatser som myggnät impregnerade med insektsmedel
som förhindrar malaria.

Världens ledare har kommit
överens om att minska barndödligheten med två tredjedelar till 2015.
Utfästelsen ingår i FN:s millenniemål för att utrota fattigdomen i världen.