Gå till innehållet
Laddar…

Mödradödligheten fortsatt hög

Arbetet med att minska andelen kvinnor som dör i samband med graviditet och förlossning går allt för långsamt. Det konstaterar Världshälsoorganisationen (WHO), FN:s befolkningsfond (UNFPA) och UNICEF i en gemensam rapport. År 2005 dog 536 000 kvinnor under graviditet eller förlossning.

Arbetet med att minska andelen kvinnor som dör i samband med graviditet och förlossning går allt för långsamt. Det konstaterar Världshälsoorganisationen (WHO), FN:s befolkningsfond (UNFPA) och UNICEF i en gemensam rapport. År 2005 dog 536 000 kvinnor under graviditet eller förlossning.

40 000 färre

Enligt rapporten minskar
mödradödligheten med 1 procent årligen. För att uppnå FN:s millenniemål måste
minskningen ligga på 5,5 procent årligen. År 2005 dog 536 000 kvinnor av
orsaker relaterade till graviditet eller förlossning. Det är en minskning med
40 000 kvinnor sedan år 1990. Minskningen sker främst i länder som har
relativt låg mödradödlighet. De länder med högst mödradödlighet däremot, har i
princip stått stilla i utvecklingen de senaste 15 åren. 90 procent av
dödsfallen äger rum i låginkomstländer. I höginkomstländer dör nio kvinnor på
var 100 000:e förlossning.

 Östasia bästa regionen

Länder i Afrika söder om Sahara
har en årlig minskning på endast 0,1 procent mellan 1990 och 2005. Ingen region uppnår 5,5 procents
minskning, men bäst går det i Östasien med en årlig minskning på 4,2 procent.

Det värst drabbade landet är Indien där 117 000 kvinnor dog i samband med graviditet och förlossning år 2005, följt av Nigeria (59 000), Kongo-Kinshasa (32 000) och Afghanistan (26 000).

FN:s
millenniemål är att mödradödligheten ska minska med 75 procent mellan 1990 och
2015.

Här kan du läsa och ladda ner rapporten i sin helhet i pdf-form. Maternal mortality.