Gå till innehållet

UNICEF kräver att Barnombudsmannen får vara kvar

Rädda Barnen, UNICEF och Bris kräver att Barnombudsmannen får vara kvar. Statskontoret har haft regeringens uppdrag att analysera
myndighetsstrukturen för barnpolitiken, i synnerhet BO:s verksamhet, och föreslå
förändringar. Utredningen, som blev klar idag och överlämnades till barnminister Göran Hägglund, kan innebära att

  • Barnombudsmannen
    minskar i betydelse eller läggs ned helt
  • En
    del av Barnombudsmannens nuvarande uppgifter fördelas på andra myndigheter
  • Ansvaret
    för att förverkliga Barnkonventionen läggs på alla i lika hög grad.

Läs Rädda Barnen, UNICEF och Bris gemensamma debattartikel till BOs försvar här »