Gå till innehållet

UNICEF förser cyklondrabbade med vatten, mat och mediciner

UNICEF finns på plats i Bangladesh och arbetar nu intensivt
för att hjälpa människor som drabbats av den svåra cyklonen. UNICEF prioriterar
rent vatten, mat och mediciner. Senaste rapporterna från Bangladesh talar om 3,2 miljoner
drabbade människor, över tusen döda och en miljon hemlösa.

I en katastrofsituation är rent vatten avgörande för att
förhindra att de som överlevt den omedelbara katastrofen dör i vattenrelaterade
sjukdomar. Förorenat vatten och bristfällig hygien är största hotet mot barns
liv i en katastrof. UNICEF arbetar därför med att förse de drabbade med rent
vatten. Samtidigt distribuerar vi mediciner och högenergikex till barn och
familjer som bor i tillfälliga läger.

Hela landet strömlöst

De värst drabbade områdena är Barisa, Barguna, Patuakhali,
Patharghata, Jhalokathi och Pirojpur. När cyklonen var som värst drabbades hela landet av
strömavbrott, vilket försvårade kommunikationen och möjligheten att snabbt få
besked om katastrofens omfattning. Problemen kvarstår delvis fortfarande.

De hårdast drabbade områdena är mycket svåra att få kontakt
med och att nå med humanitär hjälp. Träd har fallit på alla större vägar. Hus
och skördar har förstörts och boskap dött. I Khulna uppskattas 80 procent av
landytan vara förstörd och 30 procent av husen är skadade.

Hjälp barn som drabbas av katastrofer. Skänk en gåva här.
Pengarna går till det land och område som är i störst behov av pengar just nu.