Gå till innehållet

UNICEF-rapport om millenniemålen

Mycket har blivit bättre för barnen i världen. Men
samtidigt lider 143 miljoner barn av undernäring. Det visar Unicefs nya rapport
Progress for Children.

Rapporten innehåller en
mängd data om läget för barn i världen, och om hur utvecklingen förhåller sig
till FN:s millenniemål som världens ledare har ställt sig bakom.

Enligt rapporten har det gjorts
stora framsteg inom en rad områden:

 • Mellan 1990 och
  2004 har mer än 1,2 miljarder människor fått tillgång till rent dricksvatten.
 • Fler mammor
  ammar sina barn. Mellan 1996 och 2000 ökade antalet mödrar som uteslutande
  ammade sina barn med 20 procent i vissa afrikanska länder söder om Sahara.
 • Mer än fyra
  gånger så många barn fick A-vitamin 2005, jämfört med 1999.

Men
rapporten pekar också på nedslående statistik:

 • 143 miljoner
  barn är undernärda – mer än hälften av dem finns i Sydasien.
 • Malaria och
  lunginflammation orsakar årligen 27 procent av alla dödsfall bland barn under
  fem års ålder.
 • 1,5 miljoner
  barn dör varje år av diarréer som orsakas av smutsigt dricksvatten och dåliga
  hygieniska förhållanden.

 Läs rapporten i sin helhet här »