Gå till innehållet

Klimatet påverkar barnadödligheten

Varje år dör tre miljoner barn i sjukdomar som har sin grund i miljöförstöring och klimatförändringar. Barn och unga framhåller själva klimat- och andra miljöfrågor som några av de viktigaste framtidsfrågorna. Vid FN:s miljötoppmöte i Bali fanns UNICEF på plats för att lyfta fram hur barn och unga påverkas av klimatförändringar.

– Det krävs en lösning på klimatproblemen om ekonomisk och social utveckling ska bli långsiktigt hållbar, säger UNICEFs högsta chef Ann Veneman i samband med att UNICEF släpper en rapport om hur klimatförändringar påverkar barn och ungdomars hälsa. Rapporten Climate Change and Children visar bland annat att barn och unga sätter klimatförändringar högt upp på agendan när de själva diskuterar framtidsfrågor.

UNICEF konstaterar att miljöfaktorer är en bakomliggande orsak till många barndödsfall. Luftvägsinfektioner, diarréer och malaria är de tre främsta dödsorsakerna bland de 9,7 miljoner barn under fem år som årligen dör. Världshälsoorganisationen beräknar att antalet barn som dör av astma kommer att öka med 20 procent de närmaste tio åren, om inte utsläppen minskar.

UNICEF samarbetar med bland andra FN:s miljöprogram (UN Environment Programme,UNEP) och FN:s klimatpanel (UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC), för att utveckla strategier för hälsosamma och säkra miljöer för barn och unga. Detta arbete fokuserar på att ta fram åtgärder som förhindrar och minskar miljöförstöring som leder till att barn dör och utsätts för risker samt förstärka kapaciteten att hjälpa barn vid naturkatastrofer.

UNICEF med samarbetpartners tar också fram ett utbildningspaket som kan hjälpa barn och unga att göra insatser för att skydda och förbättra miljön där de bor och lever.

Stöd UNICEFs arbete för barn världen över. Skänk en gåva här »