Gå till innehållet
Laddar…

BARNADÖDLIGHETEN MÅSTE MINSKA SNABBARE

Om världen ska klara FN:s mål att minska barnadödligheten på
utsatt tid krävs en mycket snabbare takt än nu. Det visar Unicefs årliga
rapport, The State of the World’s Children, som pekar på de insatser som kan
hindra att barn dör innan de har hunnit fylla fem
år.

Trots att barnadödligheten
sjunker i världen är det mycket långt kvar till FN:s millenniemål som säger att
den ska minska med två tredjedelar mellan 1990 och 2015. Idag är det 9,7
miljoner barn om året som dör före sin femte födelsedag, och den siffran måste
halveras inom de närmaste sju åren för att FN:s mål ska
uppnås.

— Den nuvarande takten går
för långsamt. Fortsätter det så här, kommer 4,3 miljoner dödsfall att inträffa
år 2015 som hade kunnat förhindras om man hade klarat att uppfylla
millenniemålen, säger Véronique Lönnerblad, generalsekreterare för Unicef
Sverige.

— De här barnens liv kan
räddas, och det är världens ledare som bär ansvaret om så inte
sker.

Enligt rapporten behöver det
göras betydligt mer när det gäller behandlingar och förebyggande åtgärder för
att hindra att barn dör av undernäring och av sjukdomar som lunginflammation,
diarré, malaria och aids.

Många av dödsfallen bland barn
under fem år skulle lätt kunna förhindras genom enkla insatser som
vaccinationer, tillskott av vitamin A och myggnät som är impregnerade med
insektsmedel som skydd mot malaria. Amning, som bland annat skyddar mot
diarréer, ger barnet näring och stärker immunförsvaret, är också viktigt i
kampen mot barnadödligheten.

Rapporten understryker behovet av
att barn får tillgång till en sammanhängande hälsovård, som backas upp av en
stark sjukvård på nationell nivå. En samordning av den lokala hälsovården för
mödrar, nyfödda och små barn kan, tillsammans med förbättringar av den
nationella sjukvården, rädda livet på många av de drygt 26 000 barn under fem år
som dör varje dag. Barn måste få den hälso- och sjukvård som de har rätt till
enligt barnkonventionen.

Rapporten framhåller lyckade
insatser för att minska barnadödligheten, till exempel den internationella
kampanjen mot mässling (the Measles Initiative), som har bidragit till att
dödsfallen i mässling i Afrika har minskat med 91 procent sedan år
2000.

Ingenstans i världen är behovet
av insatser större än i länderna söder om Sahara i Afrika. Här dör ett av sex
barn innan det har fyllt fem år. Under de senaste decennierna har regionen stått
för en växande andel av den totala barnadödligheten. Närmare häften av alla
dödsfall i världen bland barn under fem år inträffar i dessa länder, trots att
det är mindre än en fjärdedel av barnen i världen som bor
här.

Konflikter, naturkatastrofer,
aids, fattigdom och bristande hälso- och sjukvård pressar upp barnadödligheten i
länderna söder om Sahara. Trots det hör Eritrea, Etiopien, Malawi och Moçambique
till de länder som har lyckats minska dödstalen bland barn med 40 procent eller
mer sedan 1990, vilket visar att det går att göra framsteg om viljan finns att
prioritera mödrars och barns hälsa.

— En grundläggande rättighet för
alla barn är att få överleva och utvecklas, säger
Véronique Lönnerblad.

Andra delar av världen som inte
heller är på rätt väg för att klara FN:s mål om minskad barnadödlighet är
Mellanöstern, Nordafrika och Sydasien.

Stora framsteg för att rädda
barns liv har däremot gjorts i Latinamerika, östra Asien, Central- och Östeuropa
samt det forna Sovjetunionen.

Läs och ladda ner rapporten i sin helhet nedan:

The State of the World’s Children 2008

För mer information kontakta Christina Kerpner,
pressekreterare Unicef Sverige 070-37 07 445 eller 08-692 25
18