Gå till innehållet

Barn hårt drabbade av oroligheterna i Kenya

De politiska oroligheterna i Kenya drabbar barnen hårt. UNICEF har hela tiden funnits på plats på kritiska platser för att hjälpa barnen och deras familjer. Hittills har förnödenheter  till ett värde av över 1,2 miljoner US dollar distribuerats.

UNICEF hjälper barn och deras familjer som tvingats fly sina hem med bland annat med rent vatten och olika åtgärder för att förhindra att barnen blir undernärda. Vi arbetar också för att  skydda barnen från våld och utnyttjande.

UNICEF befarar att många kvinnor och barn utnyttjas sexuellt i det rådande kaoset. Uppgifter från läger talar om att flickor och kvinnor låter sig utnyttjas sexuellt för att få mat, skydd och transport. Det finns också uppgifter om att kvinnor våldtas när de rörs sig i lägren på kvällar och nätter. Enligt en lokal organisation i Mombasa har sexuellt våld dubblerats sedan valet.

Det är viktigt att få barn på flykt tillbaka till skolan för att de ska få en trygg miljö och snarast möjligt kunna återvända till en så normal tillvaro som möjligt. Runt 1 700 barn på flykt har fått börja i skolor i närheten av lägren. UNICEF sätter upp skoltält och utrustar dem med utbildningsmaterial. Bänkar och stolar kommer inom kort.

Ytterligre över 3 000 barn har påbörjat undervisning – många under bar himmel.

UNICEF arbetar också för att sätta upp trygga lekplatser för barn i anslutning till lägren.Där ska föräldrar kunna lämna sina barn när de själva måste gå för att hämta vatten och mat. UNICEF försöker sätta upp liknande områden för barn och unga i de värst drabbade områdena där människor fortfarande bor kvar i sina hem.

Hjälp barn som drabbas av katastrofer. Skän en gåva här»