Gå till innehållet
Laddar…

Kvinnor och barn drabbas hårdast i katastrofer

UNICEFs årliga
rapport om världens katastrofer, Humanitarian Action Report (HAR) 2008, visar
att det fortfarande är barn och kvinnor som drabbas allra hårdast av konflikter
och naturkatastrofer.

Rapporten ger en bild av UNICEFs hjälpaktioner och innehåller
beräkningar av hur mycket pengar som behövs för att möta barns och kvinnors
behov i varje region. I år vädjar man om 856 miljoner USD för arbetet i 39
katastrofområden världen över.

Väpnade konflikter och naturkatastrofer

Rapporten innehåller information om de senaste politiska
kriserna, som till exempel i Chad och Kenya, och även om pågående konflikter
som inte längre skapar rubriker, men där barn fortsätter att lida. Den tar
också upp länder som drabbats av allvarliga naturkatastrofer, som till exempel
Moçambique.

–  Under konflikten i Kenya har 300 000
människor tvingats fly från sina hem, varav hälften barn. UNICEF beräknar att
cirka 80 000 av barnen är under fem år, säger Hilde Johnson, biträdande
chef för UNICEF.

–  I Chad är situationen inte lika lätt att
överblicka, men uppskattningsvis är 30 000 av de 52 000 som flytt
från landet mycket utsatta och i akut behov av hjälp. I båda dessa konflikter,
och i de övriga 37 som finns omnämnda i rapporten, är det kvinnor och barn som
fortsätter att drabbas allra hårdast.

Fortsatt störst behov i Sudan

Samtidigt som återhämtning och utveckling pågår på många
håll i Sudan, fortsätter miljontals människor att lida, främst i Darfur. Där är
antalet internflyktingar nu 2,1 miljoner och konflikten har skadat
civilbefolkningens säkerhet och försörjningsmöjligheter.

Katastrofen har spridit sig till grannländerna Chad och
Centralafrikanska Republiken, där tiotusentals barn från Darfur är i trängande
behov av hjälp och skydd. UNICEF vädjar om 150 miljoner dollar till hälsovård,
näringsprogram, rent vatten, toaletter, minröjning och till skydd mot våld och
övergrepp.

Våldtäkter som
krigsmetod i Kongo

I Kongo Kinshasa, där UNICEF vädjar om 106 miljoner USD, är
undernäring orsaken till över hälften av alla dödsfall bland barn. En oroande
trend som rapporten lyfter fram är det faktum att allt fler kvinnor och barn i landet
utsätts för systematiska våldtäkter, vilka ofta används som en krigsmetod bland
flera grupper.

–  Vi måste göra vårt yttersta för att skydda barn
och kvinnor mot dessa grymheter och se till att de ansvariga ställs inför rätta,
betonar Hilde Johnson.

Flera katastrofer
samtidigt

Väpnade konflikter uppstår ofta samtidigt som
naturkatastrofer, vilket suddar ut gränserna mellan olika typer av katastrofer och
förvärrar situationen för redan hårt drabbade barn och kvinnor. Redan innan den
politiska konflikten bröt ut i Kenya i slutet av december 2007, led
befolkningen svårt av sviterna efter torka och hiv/aidsepidemin.

Bättre beredskap

Enligt rapporten har beredskapen ökat i länder som ofta
brukar drabbas av naturkatastrofer. När cyklonen Sidr drabbade Bangladesh i
november 2007 var dödssiffran 1 400, jämfört med de lika kraftiga cykloner
som drabbade landet 1970 och 1961, då dödssiffrorna var 500 000 respektive
140 000.

Rapporten beskriver de lärdomar man lärt sig från tsunamikatastrofen
2004 –  vikten av effektivare
koordination mellan hjälporganisationer på alla nivåer, förbättrade
insamlingssystem och bättre beredskap, som till exempel att hjälpa samhällen
att upptäcka varningstecken.

Erfarenheter från tidigare katastrofer har kommit till nytta
även i Moçambique, där nya varningssystem och ett lager med förnödenheter
möjliggjorde en snabb akutinsats som hjälpte de 95 000 människor, främst
kvinnor och barn, som blev hemlösa efter de förödande översvämningar som drabbade
landet för andra året i rad.

Läs och ladda ner rapporten i sin helhet genom att klicka på länken nedan.

Humanitarian Action Report 2008 – PDF