Gå till innehållet
Laddar…

Barn försvinner i Darfur

De våldsamma attackerna på byar i västra Darfur fortsätter och
drabbar civilbefolkningen hårt. Familjer splittras och hundratals barn saknar någon som tar hand om
dem. UNICEF har svårt att ta sig fram till de drabbade och är mycket oroade
över situationen.

Efter regeringsstödda gerillaattacker i västra Darfur
tidigare denna månad, sände UNICEF och andra FN-organisationer en delegation för
att undersöka situationen i städerna Sirba och Abu Surouj . De utsända upptäckte
att tusentals av invånarna flytt sina hem efter att ett stort antal byggnader hade
satts i brand under attacken.

– Ett okänt antal barn mellan 12 och 18 år saknas, främst
pojkar. Ingen vet vad som har hänt med dessa barn, berättar Naqibullah Safi,
UNICEFs chef i västra Darfur.

Över 40 barn saknas

När invånarna återvände för att undersöka vad som fanns kvar
efter attacken mot Sirba upptäckte de att mer än 40 barn saknades. Man vet inte
säkert vad som hänt barnen, men det verkar som om några av dem dödats och andra
flytt over gränsen till Tchad.

– Delar av vår familj finns här och andra finns I Tchad,
berättade Abu Bakr Eissa, 24 år student på flykt. Vi vill åtminstone kunna känna
oss säkra. Om det fanns internationella styrkor här skulle säkerheten vara 100
procent och då skulle vi stanna kvar, tillade han.

Inga platser är säkra

– När olika styrkor slåss, vare sig det är JEM (the Justice
and Equality Movement) eller regeringsstyrkorna – eller vilka som helst som är
inblandade i striderna – borde de skydda vårdcentraler, skolor, vattenkällor
och dessutom förhindra att barn skiljs från sina familjer, säger Ted Chaiban,
UNICEFs chef i Sudan.

– Skolor borde vara trygga tillflyktsorter, fortsätter han. Där
ska civilbefolkningen kunna gömma sig och ta skydd och på så sätt komma undan
striderna. Sådana allmänna byggnader och platser måste respekteras av de olika
parterna.

Situationen allt värre

Konflikten mellan rebeller och regeringsstyrkorna med sina allierade
gerillatrupper har pågått sedan 2003. Mer än 200 000 människor har dödats
och minst 2,2 miljoner människor har tvingats fly från sina hem.

Regeringens senaste attacker i västra Darfur syftar till att
återvinna områden som erövrades av JEM’s styrkor i slutet av förra året. Säkerheten
i området har under de senaste två månaderna försämrats så katastrofalt, att FN
uppmanat parterna att omedelbart upphöra med våldsamheterna och flaggat för att
regionen behöver många fler fredsmäklare.

Svårt att nå fram med hjälp

UNICEF och andra hjälporganisationer gör sitt yttersta för
att förse de drabbade med livsviktiga mediciner, rent vatten och andra
förnödenheter. Men den osäkra situationen är ett enormt problem.

– De pågående attackerna mot befolkningen hindrar hjälparbetare
att komma fram till de kvinnor och barn som nu är i akut behov av katastrofhjälp.
Den ökade antalet civila flyktingar sätter ännu större press på de redan
överbefolkade hjälplägren, säger UNICEFs högsta chef Ann M. Veneman som är
mycket oroad över barnens situation.

– Om barns omedelbara behov ska kunna tillgodoses måste
hjälporganisationerna få oinskränkt tillträde till de drabbade områdena. De
stridande parterna måste upphöra med grymheterna och respektera internationella
överenskommelser om att skydda barn i väpnade konflikter.

Otrygga och sårbara

Khamisa Abdallah, mor till sju barn, vars man dödades för
två år sedan, grät medan hon berättade för en besökare att sex av hennes barn
saknades efter den senaste attacken.

– När man kommer hit möts man av den grymma verkligheten –
kvinnor som förlorat sina barn , människor som saknar mat och som känner sig
fruktansvärt otrygga och utsatta, berättar Ameera Haq, samordnare av katastrofhjälpen
i Sudan. Behoven är enorma.

Attackerna fortsätter

Striderna fortsätter i västra Darfur – senast i Jebel Moun,
där attacker förra veckan beräknas ha drabbat 20 000 människor som nu
behöver katastrofhjälp. Så länge våldsamheterna fortsätter lever barnen i allt
större fara och det är stor risk för att de barn som saknar vårdnadshavare
kommer att försvinna för alltid.

Hjälp barn som drabbas av katastrofer. Skän en gåva här»