Gå till innehållet
Laddar…

FN-samarbete mot kvinnlig könsstympning

I ett uttalande idag förbinder sig 10 FN-organ att tillsammans stötta och hjälpa regeringar, samhällen, kvinnor och flickor att, inom loppet av en generation, avskaffa kvinnlig könsstympning.

Kvinnlig könsstympning är ett brott mot kvinnors och flickors rätt till överlevnad, god hälsa och skydd mot våld och övergrepp. De 10 FN-organ som tillsammans tar ett krafttag mot den kränkande traditionen är: UNAIDS, UNDP, UNECA, UNESCO, UNFPA, UNHCHR, UNHCR, UNICEF, UNIFEM OCH WHO. Ambitionen är att den farliga sedvänjan ska ha minskat rejält i många länder redan år 2015, året då millenniemålen ska vara uppnådda.

Förändring är möjlig 

Även om årtiondes arbete med lokala samhällen, regeringar, nationella och internationella organisationer har bidragit till en minskning av kvinnlig könsstympning i många områden, är sedvänjan fortfarande vitt utspridd.

– Om vi tillsammans gör en gemensam insats för varaktig förändring, kan kvinnlig könsstympning avskaffas helt inom loppet av en generation, säger FNs vice generalsekreterare Ms Asha-Rose Migiro. Men detta mål kräver både ökade resurser samt stärkt samordning och samarbete bland oss alla. 

Livsfarliga konsekvenser

Uppskattningsvis har mellan 100 och 140 miljoner av världens kvinnor och flickor utsatts för könsstympning. Varje år riskerar ytterligare cirka tre miljoner flickor att genomgå den farliga proceduren. FN-organen uppmärksammar den skadliga effekt som könsstympning har på kvinnors, flickors och nyföddas hälsa. Kraftiga blödningar och chocktillstånd är några av de omedelbara konsekvenserna, men hälsan kan också drabbas långsiktigt genom kronisk smärta, infektioner och traumatisering.

Nya studier visar att kvinnlig könsstympning ökar risken för kejsarsnitt, längre sjukhusvistelser och efterblödningar. Dödsfallen bland nyfödda barn under och omedelbart efter födseln, är högre hos kvinnor som utsatts för könsstympning än hos andra kvinnor.

Medicinsk kunskap ingen ursäkt

FN-organen är mycket oroade över att kvinnlig könsstympning ibland utförs på professionella sjukvårdsinrättningar:

– Ett argument i vissa länder är att könsstympning som utförs av medicinsk utbildad personal är ett mildare ingrepp som inte är lika farligt. Men detta bör aldrig övervägas som ett alternativ, poängterar FN-organen.

Kollektiva beslut krävs

De framhåller också att kvinnlig könsstympning är ett tecken på ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män, med rötter i djupt förankrade sociala, ekonomiska och politiska traditioner.

– Vi inser att traditioner ofta är starkare än lagar och att en rättslig handling i sig själv inte är tillräcklig, menar alla inblandade organ. Förändring måste också komma inifrån. Därför det är så viktigt för oss att samarbeta nära och tillsammans med lokalsamhällen och deras ledare, så att de själva kan skapa varaktig, social förändring.

Goda exempel

Beslutet att upphöra med sedvänjan måste vara kollektivt, tydligt och omfattande för att leda till positiv förändring – och avskaffa kvinnlig könsstympning inom loppet av en generation. I många länder världen över ökar exemplen på att dessa förändringar äger rum. Alltfler byar samlas kring gemensamma ceremonier för avge löften om att avskaffa sedvänjan. FN-organens gemensamma initiativ ska uppmuntra fler att följa dessa goda exempel så att alla flickor får möjlighet att växa upp till kvinnor utan att deras kroppar skadas.