Gå till innehållet

Vaccinationskampanj i Libanon ska nå 900 000 barn

Libanons regering har inlett en omfattandevaccinationskampanj för att utrota mässling och röda hund, i enlighet medUNICEF och Världshälsoorganisationens gemensamma satsning. Kampanjen har föregåtts av en UNICEF-stöddinformationskampanj för att få föräldrar att låta vaccinera sina barn. Vaccinationerna genomförs av 350 vaccinationslag i över 3 000skolor. Varje lag består av minst en läkare och en sjuksköterska. Under två perioder i april respektive maj hoppas man nå över900 000 barn i åldern nio månader till 14 år. Stöd UNICEFs arbete för barn världen över. Ge en gåva här»

Libanons regering har inlett en omfattande
vaccinationskampanj för att utrota mässling och röda hund, i enlighet med
UNICEF och Världshälsoorganisationens gemensamma satsning.

Kampanjen har föregåtts av en UNICEF-stödd
informationskampanj för att få föräldrar att låta vaccinera sina barn.

Vaccinationerna genomförs av 350 vaccinationslag i över 3 000
skolor. Varje lag består av minst en läkare och en sjuksköterska.

Under två perioder i april respektive maj hoppas man nå över
900 000 barn i åldern nio månader till 14 år.

Stöd UNICEFs arbete för barn världen över. Ge en gåva här