Gå till innehållet

Riksdagsseminarium om handel med barn i Sverige

Riksdagens tvärpolitiska barngrupp bjuder in till seminarium om handel med barn i Sverige. UNICEF Sverige deltar i seminariet med barnrättsjurist Christina Heilborn.

Riksdagens tvärpolitiska barngrupp bjuder in
till seminarium om handel med barn i Sverige. UNICEF Sverige deltar i seminariet med barnrättsjurist Christina Heilborn.

FN beräknar att 1,2 miljoner barn per år
utsätts för människohandel. Sverige är inget undantag. Riksdagens tvärpolitiska
barngrupp i samarbete med Socialstyrelsen och UNICEF Sverige bjuder därför in
till seminarium om hur myndigheter och organisationer kan arbeta för att
förebygga, upptäcka och bekämpa handel med barn i Sverige. Socialstyrelsen och
UNICEF har tagit fram en manual för hur man kan upptäcka barn som kan ha utsatts
för människohandel som kommer presenteras under seminariet.

Tid: 7 maj
2008 kl. 13.00-15.00
Plats: L4-17 i Ledamotshuset, ingång Mynttorget 2

Preliminärt program:

13.00-13.10: Solveig Hellquist,
ordförande för Riksdagens tvärpolitiska barngrupp

13.10-13.20: Karin Juhlén, Socialdepartementet, Regeringens arbete kring sexuell exploatering av barn

13.20-13.40: Ingrid Åkerman, Nationell koordinator vid
Socialstyrelsen, Vad vet
vi? Vilka är barnen?

13.40-14.10: Karin Norlin,
Socialtjänstförvaltningen i Stockholm, Kan det vara människohandel?

14.10-14.40: Lars Lööf, Östersjöstaternas råd,Hur kan vi hjälpa barnen?

14.40-15.00: Christina Heilborn, Barnrättsjurist vid UNICEF
Sverige, Vilka rättigheter har
barnen? Räcker det?

15.00: Kaffe

Vänligen anmäl er via denna länk: www.anmaldig.nu/barnhandel senast
den 5 maj 2008