Gå till innehållet
Laddar…

Barnen hårt drabbade i våldets Zimbabwe

UNICEF fördömer i starkaordalag det ökande våldet i Zimbabwe som får allt allvarligare konsekvenser förbarnen i landet. UNICEF varnar för att den instabila situationen minskarmöjligheten att nå de barn som är i störst behov av hjälp.

UNICEF fördömer i starka
ordalag det ökande våldet i Zimbabwe som får allt allvarligare konsekvenser för
barnen i landet. UNICEF varnar för att den instabila situationen minskar
möjligheten att nå de barn som är i störst behov av hjälp.

Samtidigt som allt fler
barn tvingas fly från sina hem på grund av oroligheter, rapporterar lokala
organisationer att de hindras från att hjälpa barnen, bland annat på grund av
hot.

UNICEF beräknar att vart
fjärde barn i Zimbabwe har förlorat sina föräldrar, en situation om är ytterst
allvarlig med tanke på landets ekonomiska kris, med en inflation på
160 000 procent.

Under förra året nådde UNICEF
över 2,5 miljoner barn och kvinnor med hälsovård, näringsprogram, utbildning,
skydd från våld och övergrepp och vatten- och hygienprojekt, i den kris som
rådde då.

I år är situationen ännu
svårare. UNICEFs reguljära program påverkas negativt av den rådande politiska
konflikten.

Över
hälften av 55 tillfrågade lokala organisationer som hjälper till att genomföra
UNICEFs programi landet, uppger att de hindras i sin verksamhet för barn på
grund av hot eller stor säkerhetsrisk.


Att se barns lidande öka på grund av våld i samband
med den politiska spänningen och på grund av att de inte får den hjälp som vi
planerat och betalt för är ett brott mot barns rättigheter och i strid med
barnkonventionen, säger UNICEFs chef i landet, Dr Festo Kavish.

UNICEF förser över 1 500 flyktingar i landet med
förnödenheter såsom filtar, tvål, vattenreningstabletter med mera.

– Vi vädjar till myndigheterna och alla partier att
samarbeta för att skydda barnen från våld och övergrepp och se till att de har
fortsatt tillgång till hälsovård och utbildning, säger Kavish.

För
att hjälpa de lokala organisationerna sänder UNICEF nu ut medarbetare på fler
kontroller vid de olika projekten och samarbetar med socialdepartementet för
att tillsammans skapa en situation där organisationerna kan utöka sin
verksamhet maximalt för att hjälpa barnen.

– Under maj månad räknar vi med att hjälpa över 100 000 föräldralösa barn med
hälsovård, näring och skola. Dessutom fortsätter vi att hjälpa befolkningen med
vattenrening och att borra nya brunnar.

Hjälp barn som drabbas av katastrofer. Skänk en gåva här!