Gå till innehållet
Laddar…

Mer förnödenheter anländer i Burma

UNICEF flyger in mer förnödenheter till Burma. En flygplanslast med tre
miljoner vattenreningstabletter har tidigare anlänt i Burma och ytterligare tre flygplan med
medicin, förstahjälpenutrustning och nödproviant för barn väntas sändas inom
någon dag. Igår söndag sändes ett plan från Paris som på förhand fått
landningstillstånd i Burma. Samtidigt arbetar runt 130 UNICEF-medarbetare på plats i landet för att hjälpa barnen och deras familjer.

UNICEF når de drabbade

UNICEFs katastrofteam tar sig ut till de värst drabbade områdena för att bedöma
hjälpbehoven, framför allt hos barnen, och dela ut de förnödenheter som fanns i
landet sedan tidigare. I samarbete med lokala Röda Korset har UNICEF hittills
besökt 27 av 47 katastrofområden i Rangoon och Irrawaddy. Våra fältteam har
bland annat besökt 6 av de 7 allra värst drabbade områdena i Irrawaddy och
rapporterar att en stor del av befolkningen i stadsdelarna Laputta, Bogalay,
Mawlamyinegyun och Pyapon är
hemlösa. Dessutom har stora delar av den livsviktiga infrastrukturen –
hälsovårdscentraler och skolor -  helt
förstörts i dessa stadsdelar och en stor del av invånarna är i akut behov av
hjälp utifrån för att överleva.

Förnödenheter till sjukhus

I Bogalay besökte UNICEFs personal ett sjukhus
som varken hade tillräckligt med personal eller medicin och annan
sjukvårdsmaterial för att möta behoven. Under bara en dag tog sjukhuset emot
5 000 skadade. UNICEF har sänt medicinska förnödenheter som beräknas nå
detta sjukhus och andra hälsovårdscentraler imorgon.

Barnvänliga platser

UNICEFs ordinarie personal i Burma på drygt 130
personer gör nu allt de kan för att rädda barns liv. De uppskattar att 40
procent av befolkningen som är i behov av hjälp är barn.
I de spontana flyktingläger som uppstått sätter
UNICEF upp särskilda platser för barn, framför allt de som kommit ifrån sina
föräldrar, där de kan vistas i trygghet och få hjälp och stöd.

– När barn befinner sig i extremt kaotiska och
pressande situationer – både fysikt och psykiskt – är det oerhört viktigt att
de får en plats där de kan känna sig trygga. Då kan de sakta men säkert
återvända till vardagen igen, säger Ramesh Shrestha, UNICEFs chef i Burma.

Tillfälliga skolor

På dessa platser kommer UNICEF också att sätta upp tillfälliga
skolor för att barnen ska kunna återuppta sin undervisning i juni då skolåret
startar i Burma. UNICEF har beställt stora mängder ”schools-in-a-backpack” som
är mobila skolor som kan användas i katastrofsammanhang. Av erfarenhet vet vi
att skolan är avgörande för att barn ska få en känsla av normalitet, ett forum
för att träffa vänner och bearbeta sina upplevelser.

 I de drabbade områdena har runt 90 procent av alla
skolor förstörts eller skadats. Det innebär att 500 000 skolbarn sannolikt
saknar en skola att gå till.

Skänk en gåva

Räddningsarbetet kommer att pågå under lång tid. UNICEF stannar kvar så länge barnen behöver oss. Du kan göra skillnad. Skänk en gåva till katastrofinsatserna i Burma!