Gå till innehållet

Mer förnödenheter och personal till Burma

UNICEFs
personal fortsätter att hjälpa de överlevande efter cyklonen. Vi har 11 mobila team som levererar förnödenheter till barn och deras
familjer i två hårt drabbade områden – Rangoon och Irrawaddydeltat. UNICEF samarbetar med lokala
organistioner såsom Röda Korset. Förnödenheter fortsätter att anlända i Burma,
bland annat från vårt katastroflager i Köpenhamn. Hittills har två plan kommit
fram.  Idag väntas ytterligare ett flyg
med 18 ton medicin och andra sjukvårdsförnödenheter landa. Samtidigt sänds
flera fartyg med förnödenheter som väntas komma fram om ungefär en vecka. Rangoons
gamla hamn är öppen för humanitära leveranser.

Samtidigt
får UNICEF ytterligare personell förstärkning i Burma. Vår ordinarie personal
på drygt 130 personer får då hjälp av fler katastrofexperter. Hittills rör det sig om drygt 20 personer.  

UNICEF bedömer även möjligheterna att sända förnödenheter
landvägen från Thailand men vägen och framför allt de försvagade broarna endast
klarar små lastbilar.

UNICEF finns på plats och hjälper barnen i Burma men vi
behöver mer pengar för att hjälpa fler. Skänk en gåva här! Vi stannar så länge
barnen behöver oss.