Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF en av flera aktörer som stödjer Panzi-sjukhuset i Kongo

Idag söndag publicerade Svenska Dagbladet en debattartikel av representanter från PMU Interlife, Läkarmissionen och Svensk Pingstmission som hävdar att UNICEF samlar in pengar på felaktiga grunder.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet idag, söndagen den 18 maj, skriver representanter från PMU Interlife, Läkarmissionen och Svensk Pingstmission att UNICEF samlar in pengar på ohederliga grunder. Bakgrunden är verksamheten vid ett sjukhus i östra Kongo (Kinshasa) som bland annat behandlar kvinnor som blivit brutalt våldtagna.

I debattartikeln säger artikelförfattarna att UNICEF inte har något med sjukhuset att göra. Det stämmer inte. UNICEF har samarbetat med sjukhuset sedan dess start år 1998, då främst i sjukhusets mödravård. Sedan år 2003 har UNICEF stött den del av sjukhuset som handlar om sexuellt våld kvinnor. UNICEF sedan år 2003 stött sjukhuset med runt 800 000 US Dollar. Just nu arbetar UNICEF med att sätta upp ett skyddat boende för de kvinnor och flickor som behandlas vid sjukhuset och för dem som inte kan återvända till sina hembyar. UNICEF beräknar att detta kommer att omfatta ett bidrag på 900 000 US dollar för byggnation, möbler och material samt drift.
UNICEF planerar att utöka sitt stöd under projektperioden 2008-2009 men väntar på projektförslag från sjukhuset.

UNICEF är en av flera aktörer som stödjer sjukhuset på olika sätt. Den lokala pingströrelsen CEPAC gör ett fantastiskt arbete vid Panzi-sjukhuset,
och Pingströrelsen i Sverige har länge haft ett stort engagemang i sjukhusets
verksamhet. Ytterligare aktörer som bidrar på
olika sätt är bland andra: Sida, ECHO,  norska regeringen och
FN:s livsmedelsorgan.  Lokala pingsmissionen, CEPAC, är den frivilligorganisation som driver sjukhuset på plats, bl a med hjälp av pengar från Sida och ECHO, pengar som kanaliseras via PMU Interlife.

Verksamheten vid Panzi-sjukhuset är livsavgörande för många kvinnor, flickor och hela befolkningen i området. Sjukhuset och dess fantastiska personal står för ett hopp för en mycket hårt drabbad befolkning. Vår förhoppning och erfarenhet är att ju fler organisationer och personer som uppmärksammar sjukhuset, desto mer pengar och annat stöd till verksamheten, oavsett vilken organisation som pengarna kanaliseras genom. UNICEFs mål är att situationen i Kongo ska bli så stabil att Panzi-sjukhuset och andra livsviktiga samhällsfunktioner ska tas över helt av landet självt. Tyvärr ligger nog detta långt fram i tiden. Därför är det oerhört viktigt att organisationer som CEPAC finns och fortsätter sitt viktiga arbete vid Panzi-sjukhuset, att UNICEF finns på plats och finansierar och driver projekt för barn i östra och andra delar av Kongo samt att finansiärer och givare som regeringar, Sida och privatpersoner fortsätter att ge pengar. Tillsammans kan vi förändra barns och kvinnors liv.

UNICEF finansierar och driver projekt i över 150 länder och territorier världen över. Vi samarbetar alltid med regeringar, andra FN-organ, internationella, nationella och lokala organisationer. Vi anser att samarbete är en förutsättning för att projekt nå framgång och bli långsiktigt hållbara.

Fotnot
I februari i år besökte ett team från UNICEF Sverige Panzi-sjukhuset för
att göra ett tv-reportage till vår insamlingsgala i TV4 i maj.  Insamlingsgalan syfte är att få människor att bli Världsföräldrar och skänka 100 kr i månaden till UNICEF. Pengarna används av UNICEF där de bäst behövs vid varje givet tillfälle, de är alltså inte öronmärkta till något land eller projekt.