Gå till innehållet

UNICEF skyddar ensamma barn i Burma

UNICEF
fortsätter det intensiva arbetet med att få in och distribuera livsviktiga
förnödenheter till de katastrofdrabbade i Burma. Samtidigt arbetar UNICEF med
att identifiera hundratals barn som kommit ifrån eller förlorat sina föräldrar och
se till att de skyddas från våld, övergrepp och vanvård. Därför har UNICEF i
samarbete med lokala och internationella organisationer satt upp hittills fem
fungerande barnvänliga, säkra platser för dessa barn. Ytterligare 21
barnvänliga platser är under arbete. Samtidigt påbörjas arbetet med att
återförena barn med föräldrar eller andra släktingar.

I katastrofsituationer har
UNICEF ofta uppdraget att ge särskilt skydd till ensamma och traumatiserade
barn och se till att de och kvinnor skyddas från våld och övergrepp i det kaos
som uppstår.

De trygga och barnvänliga platser som sätts upp kommer också att bli grunden för tillfälliga skolor. Det är oerhört viktigt att snabbt få tillbaka barnen till skolan för att de bättre ska kunna bearbeta sina upplevelser och kunna återfå en känsla av normalitet. I skolan och på de barnvänliga platserna hittar barnen tillbaks till lek och skratt trots den svåra situationen. De får också fler möjligheter till aktiviteter, såsom att rita, spela fotboll, dramatisera och liknande.

Hjälp barnen i Burma. Skänk en gåva här»