Gå till innehållet
Laddar…

J8-mötet avslutat

Varje år håller UNICEF ett ungdomsmöte parallellt med G8-ländernas toppmöte.

Varje år
håller UNICEF ett toppmöte, Junior 8 (J8), med ungdomar från hela världen parallellt med G8-ländernas toppmöte. I år träffas 39 ungdomar från olika
länder under tio dagar för att diskutera globala frågor.

Diskussioner
fördes under veckan inom tre huvudsakliga områden:

  • klimatförändring
  • fattigdom
    och utveckling
  • global
    hälsa

Igår presenterades
J8-mötets rekommendationer och slutsatser för världens G8-ledare. Att öka folks
medvetenhet och kunskap om de olika områdena ses som den viktigaste slutsatsen
och att använda Internet som ett viktigt sätt att uppnå detta.

Sociala nätverk online del av lösningen

J8-delegationen
framhöll användandet av sociala nätverk online för att utbyta idéer med
varandra över hela världen. Mötesplatser online ska användas för att fortsätta
diskussionen om hur toppmötets rekommendationer ska kunna uppfyllas och för att
inspirera varandra till förändring genom att berätta om sina egna liv.

J8-delegationen ska publicera nyhetsbrev för få ungdomar delaktiga och anser att ungdomar aktivt måste
engagera sig i organisationer för att påverka regeringar och samarbeta med
varandra för att vara med och förändra framtiden samt utbilda varandra för att
kunna kämpa mot bland annat klimatförändringarna.

Ungdomar
från
alla länder bör kräva att regeringen låter dem få insyn i
biståndsfrågor för
att se till att biståndprocessen är transparent och effektiv. Ungdomar
kan
stödja företag som tar socialt ansvar genom att köpa deras produkter.
Ungdomar uppmuntras arbeta som ambassadörer för lokala organisationer
och
väcka uppmärksamhet kring hälsofrågor genom att till exempel anordna
hälsomässor.

Läs mer om J8-toppmötet på UNICEFs internationella hemsida och www.j8summit.com