Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF och WFP distribuerar mat och vatten i staden Gori

UNICEF och FN:s livsmedelsprogram (WFP) har sänt 15 ton mat,vatten på flaska och hygienkit till 400 familjer till befolkningen i stadenGori, som drabbats hårt av konflikten mellan Ryssland och Georgien.

UNICEF och FN:s livsmedelsprogram (WFP) har sänt 15 ton mat,
vatten på flaska och hygienkit till 400 familjer till befolkningen i staden
Gori, som drabbats hårt av konflikten mellan Ryssland och Georgien. Det är tack
vare en humanitär korridor som UNICEF och andra biståndsorganisationer nu kan
nå drabbade. Närmare 128 000 personer beräknas ha flytt undan de tidigare striderna
i Sydossetien. Ungefär 60 procent är barn och kvinnor. Majoriteten av
flyktingarna finns i 600 samlingsplatser som gymnastiksalar och liknande i
staden Gori. 30 000 har flytt till Ryssland.

Skolorna står kvar

Sheldon Yett, som är ansvarig för det UNICEF-team som besökt
staden Gori, kallar staden för en spökstad. Majoriteten av stadens invånare
flydde när staden besköts. Kvar blev framför allt äldre som inte ville eller
kunde lämna sina hem. Många viktiga funktioner fungerar inte.

Förskolor och skolor i staden har klarat sig men rapporter
talar om förstörda skolor norr om staden. En av UNICEFs främsta prioriteringar
är att så snart möjligt få barnen tillbaka till skolan.

– Vi har beställt utbildnings- och fritids- och lekmaterial
åt 40 000 flyktingbarn, säger Sheldon Yett.

Minrisk

UNICEFs team samarbetar med myndigheterna och påpekade bland
annat risken för minor och kvarvarande ammunition som inte exploderat
(blindgångare). UNICEF arbetar för att sprida kunskap till barn och familjer om
risken med ammunition som ligger kvar.

Hjälp barn i katastrofer. Skänk en gåva här!