Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF trappar upp katastrofhjälp i Haiti

  UNICEF trappar nu uppinsatserna för invånarna på Haiti som har drabbats hårt av orkanen Gustav ochde efterföljande skyfallen.

UNICEF trappar nu upp
insatserna för invånarna på Haiti som har drabbats hårt av orkanen Gustav och
de efterföljande skyfallen.

Uppskattningsvis 15 000
människor har drabbats av skyfallen och en tropisk storm som under de senaste
dagarna har orsakat större skador än orkanen Jeanne som 2004 ödelade staden
Gonaives. Nu är samma stad dränkt i vattenmassor, många familjer har förlorat
sina hem och risken är överhängande för utbrott av vattenburna sjukdomar.

UNICEFintensifierar nu det
hjälparbete som inleddes direkt efter att orkanen Gustav dragit fram över Haiti.
15 000 filtar, 12 vattentankar, 5000 lådor med hygienartiklar samt
20 000 vattenreningstabletter och socker-saltlösningar flygs nu in i
landet. I samarbete med World Food Program distribuerar UNICEF också mat och
dricksvatten till befolkningen i Gonaives.

Många familjer som har
förlorat sina hem har sökt skydd i skolor, vilket äventyrar skolstarten som
egentligen skulle ha ägt rum nästa vecka. I ett land som Haiti, där bara 51
procent av flickorna och 48 procent av pojkarna går i grundskolan, kan
följderna för barnens skolgång bli dramatiska. I synnerhet som det även råder politisk
kris och kraftigt stigande matpriser.

Annamaria Laurini, chef för
UNICEFi Haiti, framhåller att landet är det fattigaste i Latinamerika, och
dessutom extremt sårbart för översvämningar, bland annat på grund av att
bergssluttningarnas träd har huggits ner av människor i desperat jakt på något
att elda med.

–  Orkansäsongen är långtifrån över, och Haiti
har redan drabbats av flera stormar. Och varje storm har förvärrat skadorna som
den föregående lämnade efter sig, säger Annamaria Laurini.

Hjälp barn som drabbas av katastrofer. Skänk en gåva här!