Gå till innehållet
Laddar…

Hjälpbehovet växer efter översvämningar

Hjälpbehovet är enormt i denöversvämningsdrabbade indiska delstaten Bihar. Tiotusentals människor,däribland många barn, kan fortfarande vara strandsatta i avlägset belägnaområden, uppger UNICEF.

Hjälpbehovet är enormt i den
översvämningsdrabbade indiska delstaten Bihar. Tiotusentals människor,
däribland många barn, kan fortfarande vara strandsatta i avlägset belägna
områden, uppger UNICEF.

Dessa människor, som ännu
inte har nåtts av någon hjälp utifrån, är i akut behov av rent vatten, mat,
mediciner och skydd. Många bor under bar himmel.

UNICEFs personal beskriver
det humanitära läget som mycket svårt, och bedömer att hjälparbete och
rehabilitering kommer att behövas i Bihar under flera månader framöver.

Totalt uppskattas nu över 3
miljoner människor vara drabbade av översvämningarna som uppstod när floden
Kosi bröt igenom vallarna och tog en ny väg. Stora människomassor befinner sig
på flykt undan vattnet. En del har sökt skydd i läger, men en del av dessa
läger har också svämmats över.

Inom UNICEF är man särkilt
oroad över vilka följder som översvämningarna får för barnen, och man arbetar
tillsammans med den indiska regeringen för att kunna nå ut till alla som
behöver hjälp.

UNICEFs insatser
koncentreras just nu på att dela ut livräddande förnödenheter som rent vatten
och mediciner samt tält och presenningar som erbjuder skydd. Många av dessa
förnödenheter fanns redan på plats i lager när översvämningarna inträffade.

UNICEF prioriterar också frågor
som näring, vaccinationer, vatten och sanitet samt skolgång.

 Hjälp barn i katastrofer. Ge en gåva här!