Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF trappar upp humanitära insatser i konfliktdrabbade östra Kongo

Situationen i Norra Kivu-provinsen i östra Kongo blir allt oroligare. Senaste veckorna har våldet ökat kraftigt mellan olika väpnade styrkor och UNICEF rapporterar att över 100 000 människor flytt sina hem, undan striderna. UNICEF ökar sina humanitära insatser för barn och kvinnor.

Situationen i Norra Kivu-provinsen i östra Kongo blir allt oroligare. Senaste veckorna har våldet ökat kraftigt mellan olika väpnade styrkor och UNICEF rapporterar att över 100 000 människor flytt sina hem, undan striderna.

– Många barn kommer bort när familjerna tvingas fly hals över huvud, säger Julien Harneis, som är ansvarig för UNICEFs insatser i östra Kongo.

Hittills har 1 000 ensamma barn rapporterats. En del av dem har utsatts för övergrepp och misshandel.

– På flykt löper barnen större risk att få malaria, mässling och kolera, vanliga dödsorsaker bland barn, säger Harneis.

Det råder officiellt vapenvila sedan början av året men denna har brutits ett otal gånger.

Undernäring riskerar att förvärras

– Senaste året har vi lyckats få ner andelen undernärda barn men dessa framgångar riskerar nu att helt raseras.

UNICEF finns sedan länge på plats i Kongo och vi trappar nu upp våra humanitära insatser. I samarbete med Rädda Barnen har vi tagit reda på 500 ensamma barn och påbörjat sökande efter deras familjer för att återförena dem. Vi förbereder mässlingsvaccinationer för upp till 100 000 barn och vi ser just nu över behoven av hjälp när det gäller näring, skydd för hemlösa och på sikt också skola.

En av världens största humanitära operationer

Vår samarbetspartner Mercy Corps transporterar dricksvatten till över 60 000 människor längs med vägen mellan Goma och Rutshuru och organisationen Oxfam sätter upp vattenreningsstationer i Kirotshe för att hjälpa 35 000 människor få dricksvatten.

UNICEFs humanitära insats i i Kongo är en av världens största i sitt slag och omfattar allt från hälsovård, näring, skydd för barn som är särskilt utsatta, rent dricksvatten och sanitet och skolgång.

Hjälp barn i katastrofer. Skänk en gåva till UNICEFs humanitära insatser! Pengarna används där de bäst behövs just nu.