Gå till innehållet

UNICEF hjälper jordbävningsdrabbade barn i Pakistan

Jordbävningen, som i veckan drabbadeprovinsen Balochistan, förorsakade 200 dödsfall och lämnade 70 000människor hemlösa. Statistiken över antalet drabbade förväntas öka dådet finns risk för efterskalv och eftersom hjälparbetare ännu inte nåttvissa avlägnsa områden.

Jordbävningen, som i veckan drabbade provinsen Balochistan, förorsakade 200 dödsfall och lämnade 70 000 människor hemlösa. Statistiken över antalet drabbade förväntas öka då det finns risk för efterskalv och eftersom hjälparbetare ännu inte nått vissa avlägnsa områden.

I går torsdag gjorde UNICEF, tillsammans med sina samarbetspartners, en resa till de värst drabbade områdena för att bedöma hjälpbehoven. Teamet kunde konstatera att många skolor raserats, att många vägar i området var ofarbara, att hälsocentraler blivit förstörda och att vattenförsörningssytemen inte fungerade.

Vintern närmar sig och de mest akuta behoven för barnen och deras familjer är tak över huvudet, rent vatten, mat, varma kläder och mediciner.

UNICEF hjälper på plats

En av UNICEFs viktigaste uppgifter är att se till att barnen får rent vatten. Annars finns risken att barnen drabbas av diarrésjukdomar och kolera. Ungefär 12 000 människor i provinsen Ziarat saknar rent vatten och är beroende av vatten från tankbilar.
UNICEF har även distribuerat näringslösning och tilläggskost till små barn och ammande mödrar. Och idag kommer barn i läger i Ziarat få varma kläder för att klara nattkylan.

Ytterligare förnödenheter i form av presenningar, vattendunkar, vattenreningstabletter förs under helgen till behövande i det drabbade området från UNICEFs lager i andra delar av landet.

UNICEF begär 5 miljoner dollar för att klara de omedelbara hjälpbehoven.

Hjälp barn i krig och naturkatastrofer. Skänk en gåva till UNICEFs humanitära insater! Pengarna används där de bäst behövs just nu.