Gå till innehållet

Högenergikex och mediciner till jordbävningsdrabbade i Pakistan

Pakistan ber om humanitär hjälp efter jordbävningen. UNICEF finns på plats och samarbetar bland annat medregeringen och Världshälsoorganisationen för attkoordinera insatserna och se till att hjälp når fram. Vi arbetar föratt få fram mediciner, rent vatten, högenergikex och gröt.

Jordbävningen som drabbade sydvästa Pakistan 29 oktober beräknas ha drabbat över 100 000 personer varav minst 19 000 barn under fem års ålder. 70 000 människor befinner sig på tillfälliga, skyddade uppehållsplatser. 3 000 människor är utan tak över huvudet och över 15 000 lerhus har totalförstörts. Det finns i dagsläget inga rapporter om barn som kommit ifrån sina föräldrar.

Kylan hotar

Värst drabbade är Pishin-, Ziarat-, Quetta-, Qilla Abdullah- and Harnai of Balochistan-provinserna. Dessa områden har ett hårt vinterklimat och kylan är ett extra hot mot den drabbade befolkningen. Dessutom är befolkningen spridd och många lever i svårtillgängliga områden.

Högste politiker i området vädjar om internationell humanitär hjälp.

UNICEF finns på plats i landet och samarbetar bland annat med regeringen och Världshälsoorganisationen för att bedöma hjälpbehovet, koordinera insatserna och se till att hjälp når fram. Vi arbetar för att få fram mediciner, rent vatten, högenergikex och gröt.

UNICEF bedömer att det kommer att krävas fem miljoner US dollar för att möta behoven efter jordbävningen året ut.

Hjälp barn i krig och naturkatastrofer. Skänk en gåva här!