Gå till innehållet
Laddar…

60 000 barn på flykt i Kongo-Kinshasa

Krisen i östra Kongo-Kinshasaförvärras. Sammanlagt har nu runt 60 000 barn tvingats fly från sina hem iprovinsen Nord-Kivu till följd av striderna mellan Nkundas rebeller ochregeringens trupper. Situationen för flyktingarna är desperat.

Krisen i östra Kongo-Kinshasa
förvärras. Sammanlagt har nu runt 60 000 barn tvingats fly från sina hem i
provinsen Nord-Kivu till följd av striderna mellan Nkundas rebeller och
regeringens trupper. Situationen för flyktingarna är desperat. Barn och kvinnor
lider brist på mat, vatten och vård. Hundratals barn tros ha kommit bort från
sina familjer då de har flytt för sina liv. Skolåret började nyligen i
Kongo-Kinshasa. På grund av krisen har skolgången för andra året i rad blivit
abrupt avbruten för tiotusentals barn.

Livshotande kris

För barnen är situationen
livshotande. Undernäringen kommer att öka. Risken för utbrott av kolera- och
mässlingsepidemier är stor. Många av flyktingarna tvingas att sova under bar
himmel och är därmed mer sårbara för malaria, vilket är den sjukdom som
vanligtvis tar flest liv bland barn i Kongo-Kinshasa. Barn på flykt saknar de
naturliga skyddsmekanismer som vanligtvis omger dem i skolan, i hemmet och i
byn, vilket gör att de blir extra sårbara för våld och utnyttjande samt
rekrytering till beväpnade grupper.

UNICEF räddar liv

UNICEF arbetar nu tillsammans med
sina lokala samarbetspartners för att hjälpa flyktingarna. Vatten och sanitet
står högt på prioriteringslistan. Rent vatten bidrar till att rädda liv
eftersom smutsigt vatten ofta leder till sjukdomar som kolera och diarré. Varje
dags kör UNICEF ut rent vatten till ett flyktingläger strax norr om staden
Goma, där det för tillfället bor nära 50 000 människor. Trots begränsad
framkomst har vatten fortsatt att levereras även till Rutshuru. Vattenkärl och
vattenreningstabletter delas ut i flyktinglägren.

I Kibati distribuerar UNICEF
högenergikex till 15 000 barn för att förhindra undernäring. Skadade och
sjuka barn och kvinnor räddas till livet med hjälp av gratis mediciner och
sjukvård. I slutet av veckan kommer ytterligare tusentals filtar, hinkar och
presenningar till tillfälliga skydd att flygas in till Kongo-Kinshasa för att
distribueras till dem som nyligen tvingats på flykt.

Mer resurser behövs

UNICEF behöver nu åtta miljoner
US dollar för att möta de akuta behoven av
vatten och sanitet, hälsa, näring, skydd, utbildning, enkla hushållsredskap
och tillfälliga skydd för Nord-Kivus konfliktdrabbade barn och kvinnor.

 Hjälp
barnen i Kongo-Kinshasa. Skänk en gåva här.

Representerar du ett företag Skänk er julgåva här.

Läs mer om UNICEFs humanitära insatser i Kongo-Kinshasa.