Gå till innehållet
Laddar…

4,9 miljoner barn vaccinerade mot polio i Irak

I slutet av oktober genomförde Irak i samarbete med UNICEF och Världshälsoorganisationen en omfattande nationell vaccinationskampanj mot polio. Under fem dagar vaccinerade 20 000 hälsoarbetare nära 4,9 miljoner barn under fem års ålder.

I slutet
av oktober genomförde Irak i samarbete med UNICEF och
Världshälsoorganisationen en omfattande nationell vaccinationskampanj
mot polio. Under fem dagar vaccinerade 20 000 hälsoarbetare nästan 4,9
miljoner barn under fem års ålder. Det motsvarar 97 procent av de barn
som man planerade att nå. Särskilda satsningar gjordes i områden dit
många flyktingar återvänt på sista tiden. Vaccinationerna utfördes vid
sjukhus och vårdcentraler över hela landet och dessutom gjorde
hälsoarbetare hembesök för att nå så många barn som möjligt. 

Irak driver kampanjen

Iraks
hälsodepartement tog tillfället att genomföra vaccinationerna då
säkerhetsläget i landet förbättrats något under de senaste månaderna.
Rapporter pekar också på att säkerheten inte varit något hinder denna
gång.

I delar av landet som
tidigare varit mycket svåra att nå – t ex Bagdad – har
vaccinationstäckningen höjts med  cirka 20 procent och ligger nu på
över 90 procent. 

Iraks hälsodepartement har nu helt tagit över
ansvaret för logistiken kring vaccinationskampanjer och däribland
transport av mobila vaccinationslag. Sedan tidigare, med start 2005,
står regeringen för inköp av vaccin.

Få länder kvar

Irak har varit fritt från polio sedan januari år 2000
och en förutsättning för att detta ska bestå är att alla landets barn
vaccineras. Polio finns idag endast i några av världens länder men kan
snabbt spridas om vaccinationsgraden minskar. Polio är en väldigt
smittsam virussjukdom som leder till livslånga förlamningsskador och i
värsta fall kan sjukdomen leda till döden. För att få fullgott skydd behövs tre doser poliovaccin.

I november genomför Irak en andra omgång med poliovaccinering.

Sverige har varit poliofritt sedan 1977.

Irak är en del av en global satsning för att utrota polio, som leds av Världshälsoorganisationen, Rotary International, US Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) samt UNICEF. Denna satsning beräknas ha räddat fem miljoner barn från att bli förlamade p g a polio under de senaste 20 åren.