Gå till innehållet

Undernäringen ökar i Kongo-Kinshasa

Undernäringen bland barn i östra Kinga-Kinshasa förväntas öka på grund av fortsatta strider och folkomflyttningar. UNICEF har särskilda hjälpcenter i flyktingläger för undernärda barn som inte kan tillgodogöra sig vanlig mat. I veckan plundrades ett sådant hjälpcenter i Kayna, vilket förhindrade livsviktiga behandlingar av svårt sjuka barn. Även ett närliggande sjukhus bestals på utrustning.

Men många hjälpinsatser når ändå fram. I Bambu pågår till exempel just nu en utdelning av högenergikex till över 10 000 barn.

Fortsatt risk för kolera epidemi

Risken för fortsatt spridning av kolera är stor runt Rutshuru, där många flyktingar befinner sig. Framkomligheten är svår på grund av oroligheterna. Transporter med rent vatten, latriner och hygieniska produkter som hade kunnat hjälpa till att förhindra en epidemi kommer inte fram i dagsläget.

I Kanyatse, där det går att komma fram, distribueras just nu myggnät, filtar, tvål, kläder, presenningar för skydd och utrustning för matlagning. Totalt ska 15 000 flyktingar ha nåtts av dessa förnödenheter innan söndag.

Skolorna används som flyktingläger

I Rutshuruområdet är 85 procent av alla skolor stängda vilket innebär att 150 000 barn inte kan gå i skolan. Skolor skyddar oftast barnen från våld, övergrepp och utnyttjande. Nu används skolorna som flyktingläger.

För att underlätta för skolorna i området att återuppta sin verksamhet bidrar UNICEF med skolmaterial till 74 grundskolor.

Hjälp barnen i Kongo-Kinshasa, skänk en gåva här