Gå till innehållet

Regeringen kritiseras för klustervapen

Idag deltar Sverige i undertecknandet av en historisk konvention mot klustervapen i Oslo. Men enligt ett uttalande från utrikesminister Carl Bildt kan det dröja upp till 10 år innan det svenska klustervapnet Bombkapsel 90 slutar tillverkas. Regeringen har inte heller någon tidsplan för när Sveriges riksdag ska ratificera konventionen.

Nu kritiseras den svenska regeringen för att inte ta konventionen om nedrustning på allvar. I en debattartikel i dagens (3/12) Aftonbladet ifrågasätts seriositeten i Sveriges undertecknande av konventionen. Artikelns författare, däribland UNICEF Sveriges ordförande Birgitta Dahl, kräver att riksdagen senast nästa år ratificerar konventionen och att Bombkapsel 90 skrotas senast år 2010.

Klustervapen drabbar i nio fall av tio civila och upp emot 40 procent
av dem som dör eller skadas på grund av klustervapen är barn.