Gå till innehållet
Laddar…

Drastisk minskning av dödsfall i mässling

Antalet dödsfall i mässling har sjunkit med hela 74 procent mellan 2000 och 2007. Tidigare beräknades 750 000 människor runt om i världen dö i mässling varje år. Idag ligger siffran på 197 000.

Länder som Afghanistan, Pakistan, Somalia och Sudan har minskat sina dödsfall i mässling med anmärkningsvärda 90 procent. FN:s delmål till 2010 är att antalet dödsfall i mässling globalt ska ha minskat med just 90 procent.

Mässlingsinitiativet står bakom

Bakom denna enastående framgång står Mässlingsinitiativet, ett samarbete mellan regeringar, privatpersoner, stiftelser och organisationer. Bland organisationerna märks bland andra UNICEF, Amerikanska Röda Korset, Världshälsoorganisationen, FN-stiftelsen (United Nations Foundation), samt Internationella Röda Korset och Röda Halvmånen.

– Den här framgången är en hyllning till det hårda arbete och engagemang som vi har sett i många länder under kampanjens gång. Nu är det bara två år kvar till vårt delmål ska vara uppfyllt, så jag vill uppmana alla länder där det fortfarande finns mässling att trappa upp ansträngningarna för att samtliga barn ska bli vaccinerade mot sjukdomen, säger Dr Margaret Chan, chef för Världshälsoorganisationen.

Indien har två tredjedelar av dödsfallen

Sydasien är den region som har haft minst framsteg i bekämpandet av sjukdomen, med en minskning på endast 42 procent sedan starten 2001. Orsaken är försenade vaccinationskampanjer i Indien – det land som står för hela två tredjedelar av hela världens dödsfall i mässling. För att det världsomfattande delmålet ska nås – en global minskning med 90 procent – krävs att även Indiens regering börjar prioritera omfattande vaccinationskampanjer.

UNICEF världsledande inom vaccinationer

När det
gäller vaccinationer mot de sex
vanligaste och farligaste sjukdomarna; mässling, stelkramp, kikhosta, tuberkulos,
polio och difteri, är UNICEF världsledande. År 2007 levererade UNICEF
vaccin till 55 procent av alla barn i världen, vilket innebär ungefär 3 miljarder doser. Läs mer om UNICEFs vaccinationskampanjer.