Gå till innehållet
Laddar…

Insatserna fortsätter fyra år efter tsunamin

Det har gått fyra år sedan tsunamin. I ett slag förändrades miljoner människors liv. Omkring 225 000 människor dog och minst en tredjedel av dem var barn. Tusentals barn blev föräldralösa. 1,5 miljoner människor förlorade sina hem. 

Tack vare alla generösa gåvor har UNICEF inte bara kunnat hjälpa miljontals drabbade barn att överleva, återhämta sig och
komma tillbaka till skolan, vi har också kunnat bygga upp en bättre värld för barnen.

Katastrofarbete från dag ett

UNICEF hade redan före katastrofen
fältkontor i alla de drabbade länderna och vi kunde därför snabbt komma
igång med katastrofhjälpen. Sedan första dagen har vi kämpat för fullt
med att dela ut förnödenheter, laga vattensystem, starta tillfälliga
skolor, vaccinera barn, återförena familjer, ordna omsorg för
föräldralösa och ge psykosocialt stöd till alla traumatiserade barn.

Att bygga en ny framtid tar tid

Förutom alla akuta hjälpinsatser har vi tillsammans med regeringar
och lokalbefolkning även tagit fram riktlinjer och planer för den
långsiktiga återuppbyggnaden. Tack vare att vi sitter med vid
förhandlingsborden ser vi till att pengarna används på bästa sätt och
att allt det nya byggs långsiktigt och mer barnvänligt än före
katastrofen.

Stöd UNICEFs arbete i krig och katastrofer.

UNICEFs insatser under 2008 – några exempel

  • 3 669 768 barn och kvinnor har fått myggnät som skyddar mot malaria
  • 1 324 418 barn har fått psykosocial hjälp och vård
  • 757 095 fler människor har fått hjälp med vattenförsörjning, tack vare nyrenoverade brunnar och andra restaurerade vattenkällor
  • 696 291 människor har fått förbättrade vattensystem
  • 49 956 skolbarn har fått nybyggda permanenta skolor
  • 244 855 barn går i nybyggda tillfälliga skolor eller i skolor som har blivit reparerade

Här kan du läsa mer om UNICEFs insatser och om vad som har hänt i de direkt tsunamidrabbade länderna (på engelska).