Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF sänder förnödenheter till sjukhusen i Gaza

UNICEF sänder nu mat, medicin och bränsle till Gazas sjukhus som desperat försöker hjälpa alla skadade i den pågående konflikten. Sjukhusen är överbelagda och lider brist på personal, mediciner och sjukvårdsutrustning.

UNICEF sänder nu mat, medicin och bränsle till Gazas sjukhus som desperat försöker hjälpa alla skadade i den pågående konflikten. Sjukhusen är överbelagda och lider brist på personal, mediciner och sjukvårdsutrustning.

Rapporter talar om att största sjukhuset, Shifa, använder förlossningssalar som operationsrum och att man inte längre tar emot födande kvinnor. Redan före våldsamheterna var 105 olika mediciner på väg att ta slut på sjukhusen enligt hälsodepartementet i Gaza.

Blockad på nästan allt

Sedan 1,5 år tillbaka har Gaza utsatts för en blockad på i princip alla varor på väg in till eller ut från Gaza. Läget var därför mycket bekymmersamt redan före de uppblossande striderna med brist på bland annat mat, bränsle och el. Sedan striderna eskalerade har endast mycket lite förnödenheter nått Gaza.

UNICEF har försett hälsomyndigheterna i Gaza med 355 förstahjälpenväskor, fem kit med sjukvårdsmaterial som vardera räcker till 10 000 människor i tre månader. Sedan tidigare har UNICEF sänt in 13 likadana akutvårdskit. UNICEF sänder också in 20 uppsättningar med återupplivningsutrustning som ska räcka till 10-15 operationer.

Psykosocial hjälp

UNICEF stödjer fem psykosociala team om vardera 20-30 personer, däribland socialarbetare, psykologer, advokater och volontärer som är utbildade för att ger direkt hjälp till barn och familjer i katastrofsituationer. Dessa team ska söka upp barn och deras familjer på sjukhus och i hem så snart detta är möjligt. Just nu pågår arbetet med att sätta upp flera team för att möta det ökande hjälpbehovet.

I samarbete med andra FN-organ och frivilligorganisationer ska UNICEF:

  • Förse Gazas 13 sjukhus, apotek och andra sjukvårdsinrättningar med sjukvårdsförnödenheter för operationer och akutsjukvård och bränsle.
  • Göra en snabb genomgång för att avgöra barns behov av särskilt skydd, såsom barn som förlorat sina föräldrar.
  • Göra en snabb bedömning av behoven av tillfälliga skolor för att se till att barnen kan fortsätta sin undervisning.
  • Stödja vatten- och sanitetsmyndigheter för att se till att människor får tillgång till rent vatten.

Hjälp barn i Gaza. Skänk din gåva här.