Gå till innehållet
Laddar…

Nytt vaccin i Bangladesh når fyra miljoner barn om året

Idag inleds ett omfattande vaccinationsprogram i Bangladesh som innebär att fyra miljoner barn varje år kommer att bli vaccinerade mot fem dödliga sjukdomar. En nyhet för Bangladesh är att dosen med kombinationsvaccin ska innehålla skydd mot den farliga hib-bakterien.

Hib-bakterien orsakar dödliga varianter av lunginflammation och hjärnhinneinflammation bland små barn. Uppskattningsvis dör 400 000 barn i världen varje år på grund av bakterien, de flesta av dem är under fem år. De som insjuknar och överlever drabbas ofta av permanenta handikapp som förlamning, hjärn- och hörselskador. I Sverige infördes hib-vaccin för alla barn redan 1993.

20 000 barn kommer räddas varje år

Hib-vaccinet har visat sig förebygga en tredjedel av alla fall av livshotande fall av bakteriell lunginflammation. Förutom att kombinationsvaccinet skyddar mot hib skyddar det även mot difteri, stelkramp, kikhosta och hepatit B. En injektion under tre tillfällen innan barnet är fyra månader räcker.

Att fem vaccin kan kombineras i en dos gör att sjukvårdspersonalen kan utföra fler vaccinationer effektivare och under kortare tid. Omfattningen på det nya vaccinationsprogrammet är rekordstort för Bangladesh och det beräknas rädda 20 000 barns liv varje år.

Behovet av vård och vacciner är enormt

I Bangladesh, ett land med 155 miljoner människor, lever nära hälften av befolkningen under fattigdomsgränsen (cirka 10 kronor om dagen). Tillgången till sjukvård är begränsad och många barn som blir sjuka får inte vård. Behovet av vacciner som skyddar mot dödliga sjukdomar är alltså skriande.

– Vi på UNICEF är stolta över att vara en del av detta initiativ, genom att dels hjälpa till med upphandling av vaccinerna och dels tillsammans med Världshälsoorganisationen finansiera utbildningen av 60 000 sjukvårdspersonal, säger Dr. Iyorlumun J Uhaa, som är chef för UNICEF i Bangladesh.

UNICEF beroende av frivilliga bidrag

Det omfattande vaccinationsprogrammet kan genomföras tack vare ekonomiskt och tekniskt stöd från UNICEF, Världshälsoorganisationen, GAVI-alliansen (en koalition för alla stora intressenter inom vaccinering), samt Hib Initiative.

UNICEF är helt beroende av frivilliga bidrag för sitt arbete för barns rättigheter. Din insats kan göra skillnad mellan ett värdigt liv och ett liv som tar slut innan det knappt börjat. Ge ditt bidrag här.