Gå till innehållet
Laddar…

Gazas skolor öppna

De flesta av Gazas skolor öppnade i lördags. Samtliga FN-finansierade skolor har startat sin verksamhet och fyra av fem skolor som drivs av Gazas utbildningsdepartement har öppnat.

Under de närmsta veckorna kommer informella skollektioner, med lekar, samtal och teckning, att bidra till att ge barnen en tryggare miljö. Genom att vara tillsammans och leka, samtidigt som de bearbetar sina upplevelser, får barnen möjlighet att uppleva en normal vardag.

En utmaning är att hitta fler tillfälliga skolor då flera har förstörts i kriget. Vissa befintliga skolor kommer att ta emot elever i tre skift per dag, för att de barn vars skolor har förstörts ska kunna gå i skolan.

De senaste dagarna har UNICEF bland annat delat ut flaskor med rent vatten till 12 000 skolbarn och bidragit till att skolorna rensats från odetonerade bomber och minor. Tidigare har UNICEF gett skolmaterial för tillfällig undervisning (school-in-a-box) till 35 440 elever och leksaker till 65 440 barn i Gaza.

Men behoven för Gazas barn och kvinnor kommer fortsätta att vara enorma under en lång tid framöver. Hjälp barnen i Gaza! Ge ditt bidrag här.