Gå till innehållet
Laddar…

50 miljoner fler riskerar undernäring 2009

Idag släpps UNICEFs årliga rapport om världens katastrofer – Humanitarian Action Report 2009. Den visar att barn och kvinnor drabbas hårdast av konflikter och naturkatastrofer. UNICEF ber om drygt en miljard USD för att kunna möta barns och kvinnors humanitära behov i 36 katastrofdrabbade länder.

Rapporten visar att högre matpriser och klimatförändringar har gett negativa konsekvenser i de flesta länder som behöver katastrofhjälp. Bland annat hänvisas till ny forskning som visar att ytterligare 50 miljoner människor riskerar att bli undernärda innan året är slut, på grund av klimatförändringen. Redan idag lever över 950 miljoner människor utan tillräckligt med näring. 

Behovet större än ifjol

UNICEF vet hur man behandlar undernäring i katastrofer. Men för att möta 2009 års ökade och akuta näringsbehov behövs mer resurser.

De humanitära insatserna under 2009 kommer att
kosta 17 procent mer än ifjol. De högre kostnaderna beror till största delen på att
situationen i östra och södra Afrika har förvärrats.

65
procent av alla som kommer att drabbas av klimatrelaterade katastrofer
är enligt forskare barn och kvinnor. Om experternas förutsägelser
stämmer kommer 175 miljoner barn att falla offer för klimatförändringen
under de närmsta tio åren.

Glömda och tysta katastrofer

Över
hälften av de insamlade resurserna ska gå till UNICEFs arbete i världens fem största
humanitära kriser; i Kongo-Kinshasa, Somalia, Sudan, Uganda och
Zimbabwe.

– Jag har precis varit i Zimbabwe igen, ekonomin i
landet håller på att vittra sönder och kolerautbrottet är fortfarande
inte under kontroll. Den grundläggande sociala servicen har kollapsat
och över hälften av befolkningen är beroende av matbistånd, säger
UNICEFs
generaldirektör Ann M. Veneman.

Naturkatastroferna har ökat

– Många andra länder lider av tysta eller glömda katastrofer.
Kvinnor och barn dör varje dag på grund av sjukdom, fattigdom och undernäring, men deras död får sorgligt lite uppmärksamhet, säger Veneman.

Katastroferna
som redogörs för i Humanitarian Action Report 2009 representerar endast
en bråkdel av UNICEFs samtliga katastrofinsatser. Mellan 2005 och 2007
svarade UNICEF årligen på i genomsnitt 276 kriser i 92 länder.

Hjälp barn i krig och katastrofer. Lämna din gåva här.

Antalet
svåra naturkatastrofer har ökat markant under de senaste decennierna.
Över hälften av kriserna var ett resultat av naturkatastrofer, 30
procent berodde på konflikter, medan hälsorelaterade katastrofer, som
sjukdomsepidemier, stod för 19 procent av UNICEFs alla
katastrofinsatser.

UNICEFs respons

UNICEF är på plats i
över 150 länder och är ofta bland de första att bemöta kriser. Gåvorna till UNICEFs katastrofinsatser hjälper UNICEF att svara effektivt på
barns behov i katastrofer.

– Tack vare dessa bidrag kommer många liv att räddas, säger Veneman.

Läs och ladda ner rapporten i sin helhet genom att klicka på länken nedan.

Humanitarian Action Report 2009 (pdf på engelska)

Läs mer på UNICEFs internationella hemsida.