Gå till innehållet
Laddar…

Utbildningssystemet i Zimbabwe nära kollaps

Samtidigt som Zimbabwes nya regering installeras rapporterar UNICEF om en allt värre kris för utbildningsväsendet i landet. 94 procent av landets skolor är fortfarande stängda.

Samtidigt som Zimbabwes nya regering installerats, rapporterar UNICEF om den förvärrade situationen för landet skolor. 94 procent av alla skolor på landsorten är stängda.

– Utbildningssituationen är en nationell katastrof och den nya regeringen måste prioritera detta, säger Roeland Monasch, UNICEFs chef i Zimbabwe.

– Barnen på landsbygden levde redan tidigare på marignalen. Många är föräldralösa och väldigt många är beroende av matbistånd. Nu förnekas dessa barn den grundläggande rättighet som har störst möjlighet att förändra deras liv, säger Monasch.

Det var vid rutinbesök på skolor över hela landet som det visade sig att 66 av 70 skolor stod helt övergivna. Många av skolorna är vandaliserade. Endast en skola bedrev verksamhet fullt ut, men endast en tredjedel av eleverna var där.

En gång i tiden var Zimbabwes skolsystem det bästa i Afrika. Nu står det på randen till kollaps. Den verkliga krisen kom förra året med en våg av lärare som slutade sina tjänster, allt fler barn lämnade skolan och de nationella proven fick skjutas upp. Andelen barn i skolan sjönk från 80 till 20 procent.

I år startade terminen två veckor för sent och undervisningen har återupptagits endast i några städer för de fåtalet familjer som har råd att subventionera lärarnas löner och som har amerikanska dollar att betala de extremt höga skolavgifterna med.

– Det är regeringens ansvar att säkerställa att varje barn i landet får gå i skolan. Kostnaden för lärarlöner, utbildningsmaterial och underhåll av skolor ska inte drabba föräldrar, säger Monasch.

UNICEF stödjer Zimbabwes skolor. De senaste två åren har UNICEF bidragit med runt 120 miljoner kronor till bland annat skolavgifter för 100 000 barn, läroböcker och till att bygga klassrum.