Gå till innehållet
Laddar…

IKEA Social Initiative ger miljardstöd till UNICEFs arbete

IKEA utökar sitt stöd till UNICEF med 422 miljoner kronor. Det innebäratt IKEA under en 15-årsperiod totalt kommer att ge 1,6 miljarderkronor till UNICEFs arbete för barns rättigheter.

IKEA Social Initiative utökar sitt stöd till UNICEF med 422 miljoner
kronor. Under en 15-årsperiod investeras 1,6 miljarder kronor i UNICEFs
arbete för barns rättigheter.

IKEA utökar, via sitt program för socialt ansvar; IKEA Social Initiative, nu sitt stöd till UNICEF med 422 miljoner kronor.

Det utökade stödet går till UNICEFs arbete i Indien för att minska barnadödligheten och förbättra hälsoförhållanden för miljontals kvinnor och barn i några av Indiens mest utsatta regioner.

IKEA Social Initiative är nu UNICEFs största företagspartner och ger totalt 1,6 miljarder kronor mellan åren 2000 och 2015.

– IKEA Social Initiative visar ett stort företagsengagemang för att förbättra levnadsvillkoren i de länder de verkar, säger Saad Houry, UNICEFs biträdande chef. IKEAs investering i barns välbefinnande, trots den globala finanskrisen, sätter en hög standard på företagssamarbeten.

Förändring i grunden

Under år 2000 arbetade UNICEF, IKEA
Social Initiative och Indiens regering tillsammans fram ett program för
att förändra de bakomliggande orsakerna till barnarbete i Indiens
mattproducerande regioner. Grundorsakerna till barnarbetet är bland
annat skuldsättning, fattigdom, brist på fungerade skolsystem,
funktionshinder och dålig hälsa. Arbetet introducerades i 500 byar i
den östra delen av regionen Uttar Pradesh. 80 000 barn som inte gick i
skolan fick utbildning. 140 000 barn samt 150 000 kvinnor vaccinerades.
Mer än 22 000 kvinnor kunde skapa långsiktiga inkomstmöjligheter genom
självhjälpsgrupper.

Samarbetet mellan UNICEF och IKEA Social
Initiative har under det senaste årtiondet utvecklats till att bli ett
långsiktigt partnerskap som förbättrar möjligheten till hälsovård,
utbildning och skydd för miljontals barn och kvinnor, inte bara i
Indien utan också i andra länder i Asien, Afrika och centrala och östra
Europa.

En miljon nyfödda dör varje år

I Indien dör en
kvinna var sjunde minut av orsaker relaterade till graviditet och
barnafödsel. 43 procent av barnen under fem år lider av undernäring och
nästan en miljon nyfödda barn dör varje år.

De 422 miljoner
kronor IKEA Social Initiative nu investerar ger UNICEF möjligheten att
förbättra kvinnors och barns hälsa i Indien genom de nationella och
regeringsledda programmen som fokuserar på att förändra orsakerna bakom
den höga dödligheten bland barn och mammor samt undernäring bland barn.

Projekt som förändrar

Pengarna
bidrar till projekt för bättre hälsovård och näring, vatten- och
sanitetsprojekt; till exempel genom att vaccinera små barn och ge dem
A-vitamintillskott, genom att förespråka amning och vikten av
näringsriktigt mat för barn under två år, genom att skapa en hälsosam
och säker miljö för barn i hemmet och i skolan, genom att säkerställa
rent vatten och bättre sanitet genom bland annat bättre tillgång till
toaletter och undervisning i hygien.

– Det stöd som
nu ges gör att vi kan införa långsiktiga program som förbättrar barns
överlevnad, utveckling och skydd, säger Karin Hulshof, chef för UNICEF
i Indien, från New Delhi. IKEA Social Initiative har valt att
koncentrera sitt långsiktiga engagemang i södra Asien där barns och
kvinnors behov är stort och där IKEA har erfarenhet från att ha arbetat
under en lång tid.

Läs mer på UNICEFs internationella hemsida.

IKEA
Social Initiative arbetar med ett socialt engagemang på en global nivå.
Projekten är inriktade mot en helhetslösning: att förbättra hälsan hos
kvinnor och barn, skapa möjlighet till utbildning av hög kvalitet och
stärka kvinnor så att de ska kunna skapa en bättre framtid för sig
själva och sina närmaste. Läs mer på IKEAs hemsida.