Gå till innehållet

Humanitära insatser i Sudan försvåras efter förbud för 16 organisationer

UNICEF uttrycker stor oro för situationen i Sudan efter att landets regering dragit in tillstånden för flera organisationer i landet, vilket försvårar de humanitära insatserna för befolkningen.

UNICEFs och andra aktörers humanitära insatser i Sudan riskerar nu att försenas och i värsta fall förhindras på grund av att regeringen i landet dragit in tillstånden för 16 organisationer. ns.

I ett gemensamt uttalande säger fler FN-organ att åtgärden får omedelbara och bestående konsekvenser för miljoner sudaneser. FN-organen, däribland Världshälsoorganisationen, FN:s flyktingskommissariat och FN:s livsmedelsprogram, menar att det är omöjligt att inom överskådlig tid få fram humanitär kapacitet och expertis motsvarande den verksamhet de 16 organisationerna stått för.

– Om vi inte lyckas bibehålla denna verksamhet riskerar denna humanitär kris att växa och leda till att fler barn och kvinnor dör, säger Louis-Georges Arsenault, chef för UNICEFs katastrofprogram.

Det mesta av UNICEFs arbete i Sudan utförs i samarbete med de organisationer som nu förlorat sina tillstånd att verka.
UNICEF beräknar att över 1,1 miljon människor, framför allt i Darfur, inom de närmsta veckorna riskerar att bli utan rent vatten. Runt 1,5 miljoner löper risk att stå utan grundläggande skjukvård, däribland mödra- och förlossningsvård.

FN uppskattar att de 16 organisationerna står för över hälften av alla humanitära insatserna i Darfur, vilket inneäbr att runt 4,7 miljoner människor är beroende av deras hjälp för att klara sig.UNICEF arbetar nu intensivt för att finna alternativ för att bibehålla de humanitära insatserna samtidigt som vi gör allt för att organisationerna åter få bedriva verksamhet. 

I Darfur råder en av världens just nu allvarligaste humanitära katastrofer. Varje dag dör tusentals människor av våld, sjukdomar och hunger.