Gå till innehållet
Laddar…

Skolundervisning på minoritetsspråk

Befolkningen i Vietnam består av 54 folkgrupper med olika språk. Trots det har all skolundervisning i landet hittills varit på vietnamesiska. Det ska vi ändra på. Med stöd av IKEA och i samarbete med den vietnamesiska regeringen har UNICEF startat ett projekt där etniska minoriteter får undervisning på sitt eget modersmål.

Barn från en minoritetsbefolkning får undervisning på sitt modersmål i den UNICEF-stödda grundskolan Ban Pho i distriktet Bac Han i den avlägsna provinsen Lao Cai. Foto: UNICEF/Estey

Barn från en minoritetsbefolkning får undervisning på sitt modersmål i den UNICEF-stödda grundskolan Ban Pho i distriktet Bac Han i den avlägsna provinsen Lao Cai. Foto: UNICEF/Estey

Tvåspråkig undervisning

Alla barn har rätt till undervisning på sitt eget språk, annars har de inte möjlighet att lära och utvecklas till sin fulla potential. När elever från etniska minoriteter får en högre standard på sin undervisning ökar också deras möjlighet till delaktighet i skolan och samhället.

Syftet med språkprojektet att utveckla metoder för att införliva minoritetsspråk i undervisningen. Lärare på de utvalda för- och grundskolorna får utbildning och stöd för att kunna samspela bättre med de tvåspråkiga eleverna. Det framställs också undervisningsmaterial på elevernas modersmål.

7 000 elever berörs

Språkprojektet, som  finansieras av IKEA, startade år 2006 och har blivit en stor framgång i de för- och grundskolor där det införts. Nu ska projektet förlängas och nå fler barn och lärare. Avsikten är att projektet ska omfatta 7 000 för- och grundskoleelever, 3 000 föräldrar och 500 lärare på 18 grundskolor och 16 förskolor. Projektet kommer att genomföras mellan 2009 och 2013.

Flickor från en minoritetsgrupp läser skolböcker på sitt modersmål i den UNICEF-stödda grundskolan Ban Pho i distriktet Bac Han i den avlägsna provinsen Lao Cai. Foto: UNICEF/Estey

Flickor från en minoritetsgrupp läser skolböcker på sitt modersmål i den UNICEF-stödda grundskolan Ban Pho i distriktet Bac Han i den avlägsna provinsen Lao Cai. Foto: UNICEF/Estey