Gå till innehållet
Laddar…

Fortfarande stora problem efter kriget i Gaza

100 dagar efter kriget i Gaza är situationen fortfarande svår för barnen.

Ännu tre månader efter kriget är situationen i Gaza svår för många människor bland annat på grund av Israels blockad mot Gaza. Barn dödas och skadas av kvarliggande ammunition, minst tre människor har dött på grund av att de inte kommit till sjukhus i tid då de stoppats vid gränsposteringar.

– Barnen lider både fysiskt och psykiskt. Det är avgörande att mer förnödenheter tillåts komma in för att hjälpa människor, reparera byggnader och återuppbygga samhället, säger Patricia
McPhillips, UNICEFs representant i de av Israel ockuperade områdena.


Många mediciner slut

Tio procent av befolkningen i Gaza saknar fortfarande elektricitet och nio procent har nästan ingen tillgång till rent vatten. Hälsovårdscentraler rapportera mycket fler fall av infektionssjukdomar till följd av dåligt vatten och bristande hygien, jämfört med samma period under förra året. Många familjer har brist på mat, bränsle och kontanter. Gazas centralapotek har helt slut på 65 olika mediciner.

Sedan konflikten har fem barn dött och minst 14 barn har skadats i olyckor med blindgångare, ammunition som inte exploderat.


UNICEF ökar insatserna

Kriget slog hårt mot barnen och många mår dåligt efter de svåra upplevelserna. En FN-studie pekar på att ångest och stress är de främsta hälsoproblemen bland barn och unga i Gaza. UNICEF samarbetar med lokala organisationer för att öka de psykosociala insaterna för barn och unga. UNICEF går också ut i skolorna och undervisar om riskerna med miner och blindgångare, vi ser till att barn får provisorisk undervisning i väntan på att deras skolor ska repareras samt organiserar vaccinationskampanjen. 

Den 22-månader långa blockaden mot Gaza försvårar dock UNICEFs insatser. I genomsnitt släpptes 132 lastbilar över gränsen i mars månad, jämfört med 475 lastbilar förra året. Blockaden får bland annat följande effekter:

  • Bostäder, skolor, sjukvårdsinträttningar kan inte repareras eller byggas eftersom Israel lagt restriktioner på cementimporten.
  • Vatten- och avloppssystem kan inte repareras fullt ut eftersom det saknas material.
  • UNICEFs utbildningsmaterial, däribland utbildningsmaterila för lärare, sport- och fritidsartiklar, musikinstrument mm har inte släppts in.

Det förekommer också uppgifter om att militanta palestinska grupper rekryterat barn till sina styrkor.

Senaste kriget i Gaza varade mellan 27 december förra året och 18 januari i år. 431 barn dödades och 1 872 skadades i konflikten. Totalt dödades eller skadades en av 225 Gaza-bor.

Hjälp barn i krig och katastrofer. Skänk en gåva till UNICEFs katastrofinsamling.