Gå till innehållet

Sverige granskas av barnrättskommittén

Onsdag den 27 maj ställs Sveriges regering till svars av barnrättskommittén i Genève som har till uppgift att följa upp hur länder lever upp till barnkonventionen.

Onsdag den 27 maj ställs Sverige till svars inför FN:s barnrättskommitté för hur vi lever upp till barnkonventionen.

Sveriges regering har
lämnat in en rapport till barnrättskommittén inför hearingen. UNICEF Sverige har i en kommentar till Sveriges rapport kritiserat bland annat

att barn som utsätts för människohandel (trafficking) inte får
den hjälp och stöd som de har rätt till.

Alla länder som godkänt, ratificerat, barnkonventionen måste lämna in rapporter över hur barnkonventionen efterlevs i landet. Två år efter att landet ratificerat konventionen lämnas första rapporten, därefter rapporterar man vart femte är. Det är nu fjärde gången Sverige rapporterar. En återkommande kritik mot Sverige har varit att gömda flyktingbarn inte har rätt att gå i skolan, något som UNICEF också kritiserat.

Alternativrapporter

I samband med att ett land rapporterar inbjuds organisationer, som arbetar med barn och barns rättigheter, att skriva kommentarer och alternativrapporter som kan ge en annan syn på hur landet lever upp till barnkonventionen. UNICEF har skrivit en kommentar till den aktuella rapporten från Sverige.

UNICEF Sweden Comments on Sweden CRC Report 2008