Gå till innehållet

1 miljard barn lever i konfliktområden

FN:s särskilda sändebud för barn i väpnade konflikter har kommit med en ny rapport. Den konstaterar att runt en miljard barn lever i länder eller territorier med väpnade konflikter. Läs mer här.

Över en miljard barn beräknas leva i krigsdrabbade länder. Av dessa är runt 300 miljoner barn under fem års ålder. Det konstateras i senaste rapporten från FN:s särskilda sändebud för barn i krig, Radhika Coomaraswamy.

Rapporten – Machel Study 10-year Strategic Review Children and Conflict in a Changing World – menar att förändrade mönster i väpnade konlifter lett till att barn drabbas brutalare än någonsin av krig. Väpnade konflikter drabbar barn både direkt och indirekt, både på kort och lång sikt och utgör ett av de grövsta brotten mot barns rättigheter.

Barn drabbas av landminor och kvarliggande ammunition, de rekryteras som soldater och sexslavar till befälhavare, de blir utsatta för systematiska våldtäker, de tvingas fly sina hem och leva i flyktingläger. Inte ens i skolor eller på sjukhus är barnen skyddade.

Väpnade konflikter får också indirekta och mer långsiktiga konsekvenser för barn. Barn som lever i konfliktdrabbade länder drabbas i högre grad av fattigdom, undernäring, sjukdomar och de står ofta utan skolgång.

Children and Conflict in a Changing World – PDF

År 1996 kom den första s k Graca Machel-rapporten (uppkallad efter dåvarande sändebud för barn i krig) som var en omfattande studie av hur krig drabbar barn. Studien satte barnfrågorna högt upp på internationella samfundets agenda och under de år som gått har man bland annat lyckats förbättra det rättsliga skyddet för barn i konflikter och bland annat tagit stora steg mot att förhindra att barn rekryteras som soldater.