Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF och IKEA bygger skolor i Kina

Den 12 maj 2008 drabbades Kina av en våldsam jordbävning. 88 000 människor dog och nära 400 000 skadades. Jordbävningen förstörde också miljontals hem och lämnade 5 miljoner människor hemlösa i Sichuan och i de närliggande provinserna Gansu, Shaanxi, Yunnan och Chongqing. Katastrofen slog hårdast mot barnen.

UNICEF Kina har bidragit med runt 150 miljoner kronor för att hjälpa tiotusentals barn i jordbävningsområdet. Förutom att stödja hjälparbetet i centrala delar av Sichuan har UNICEF Kina också hjälpt byar på landsbygden som blivit bortglömda i de omfattande återuppbyggnadsplanerna. Flest människor dog i Sichuan, men Gansu drabbades också hårt av jordbävningen, hittills har den provinsen fått mindre bistånd. Därför satsar UNICEF även på stöd till svåråtkomliga och fattiga bergsbyar i Gansuprovinsen.

Hjälper 10 000 skolbarn i Xihe

I augusti 2008 anslöt sig IKEA Social Initiative till UNICEFs hjälparbete genom att finansiera tillfälliga bostäder för barn som mist sina hem i området och tagit skydd i bland annat skolor. Samarbetet växte till att omfatta 10 000 skolbarn från Xihe län i Gansuprovinsen.

39 skolor har byggts eller renoverats samt försetts med
utbildningsmaterial, rent vatten och toaletter. Tack vare dessa
insatser har barnen kunnat återvända till skolan. De nya skolorna
håller högre standard än dem som fanns innan jordbävningen. Dessutom
har lärarna och rektorerna i skolorna fått utbildning i en mer
barnvänlig pedagogik. 

Se ett bildspel från området med de nya skolorna här.

Totalförstörda skolor

Trots
att Xihe län ligger 30 mil från jordbävningens epicentrum är
katastrofens effekter fortfarande påtagliga. Yang Mei går i sjätte
klass i Gansuprovinsen. Under jordbävningen rasade taket på familjens
hus in och hennes skola blev helt förstörd.

– Vi var i
klassrummet när jordbävningen kom. Det kändes plötsligt som hela
klassrummet började röra sig och vi sprang ut, berättar Mei.

I
Gansu totalförstördes 6 000 skolor och från början saknades resurser
för att ersätta dem. Idag kan Mei och 250 andra elever gå i den
tillfälliga skolan som UNICEF har finansierat. Barnen har dessutom fått
tillgång till rent dricksvatten, handfat, toaletter och ett fungerande
sopsystem, tack vare IKEA Social Initiative.

Bättre än innan

Klassrummen
är utrustade med möbler och böcker och är byggda för att kunna användas
i minst tre år, till dess att regeringen har färdigställt de mer
permanenta skolbyggnaderna.

UNICEF arbetar i linje med den
kinesiska regeringens återuppbyggnadsplan och kommer att fortsätta med
sitt stöd till 2011. Det gemensamma målet för regeringen, UNICEF, IKEA
Social Initiative och övriga samarbetspartners är att de nya skolorna i
Gansu och övriga jordbävningsdrabbade områden ska bli bättre än dem som
fanns där innan.

Hjälp barn i krig och katastrofer. Lämna ditt bidrag här.