Gå till innehållet

UNICEF på plats under Världsvattenveckan

Närmare en miljard människor saknar tillgång till rent vatten. 16-22 augusti anordnar  SIWI (Swedish International Water Institute) Världsvattenveckan där ledare och experter möts i Stockholm för att diskutera vattenrelaterade frågor, kopplat till fattigdom, hälsa, utbildning, jämställdhet och miljö.

UNICEF medverkar i flera aktiviteter under Världsvattenveckan, bland annat kring frågan om vatten och sanitet i skolor. När skolor har tillgång till rent vatten och toaletter börjar fler barn i skolan och fler slutför sin utbildning. När det finns tillgång till vatten nära hemmet slipper till exempel många flickor det tidsödande och tunga arbetet med att hämta vatten och får då tid över att gå i skolan.

Klimatkrisen ett hot

Klimatkrisens effekter, ökad efterfrågan och osäker tillgång gör att vatten i allt
större utsträckning blivit en bristvara runt om i världen.

Varje dag dör ca 4 500 barn innan de fyller fem år till följd av smutsigt vatten och bristande hygien. Enkla, billiga och effektiva lösningar som exempelvis handtvätt med tvål kan bidra till att minska förekomsten av dödsfall som en följd av diarré med upp till 47 procent.

Den senaste tidens ekonomiska oro och ökande antal katastrofer har lämnat miljoner människor – till största delen kvinnor och barn – utan vatten och sanitet.

UNICEF arbetar på alla nivåer

I många länder är UNICEF den enda organisation som arbetar på alla nivåer med frågan, från gräsrotsnivå till regeringsnivå. UNICEF betonar särskilt vikten av att integrera program för vatten, sanitet och hygien och arbetar dessutom för att barnen snabbare ska få hjälp i katastrofer.

Läs mer om Världsvattenveckan i Stockholm på www.worldwaterweek.org