Gå till innehållet

Afghanistans första rapport till barnrättskommittén

Afghanistan har lämnat sin första rapport om hur landet följer barnkonventionen till FN:s barnrättskommitté. Afghanistan godkände barnkonventionen redan 1994 men det är först nu som landet lämnat in en rapport, vilket ses som en milstolpe i landets historia.

För första gången har Afghanistans regering tagit fram en rapport över hur landet lever upp till barnkonventionen, detta 15 år efter att landet ställt sig bakom konventionen. Rapporten innehåller förslag på förändringar i lagar och praxis för att Afghanistan bättre ska tillgodose barns rättigheter och den ska nu granskas av FN:s barnrättskommitté i Genève.

Alla länder som ratificerat, godkänt, barnkonventionen måste
rapportera till barnrättskommittén. Första rapporten ska lämnas två år efter ratificeringen och därefter vart femte år. Barnrättskommittén granskar
och kommer med beröm och kritik och förslag till förbättringar.

Afghanistans första rapport ses som en milstolpe för barns rättigheter, inte minst med tanke på att landet varit drabbat av väpnade konflikter i flera decennier. 

— Vi är fast beslutna att verka för mänskliga rättigheter oavsett alla hot och svårigheter, säger Rangeen Spanta, Afghanistans utrikesminister.

Afghanistan ratificerade barnkonventionen 1994 och landet har också ställt sig bakom konventionens tilläggsprotokoll med skärpta regler för att skydda barn i väpnade konflikter och förhindra handel med barn.